Coachend leidinggeven

coachend leidinggevenDe behoefte aan coachende leidinggevenden is groot. Maar liefst acht op de tien medewerkers geeft aan coaching belangrijk te vinden. De grootste behoefte ligt  m.n. bij jongere werknemers (18-34 jaar). In deze groep geeft maar liefst 90%  aan dat zij behoefte aan coaching hebben.

Leidinggeven is een vak. En het is belangrijk dat je je als leidinggevende realiseert dat je afhankelijk bent van de kwaliteiten en motivatie van je medewerkers. Uiteindelijk is dat immers je taak, het beste uit je team te halen.

 

verbeteren prestatiesVerbeteren prestaties en ontwikkeling

Bij coachend leidinggeven staan het verbeteren van prestaties en de ontwikkeling van medewerkers voorop. Als leidinggevende stel je vragen die de medewerker prikkelen en aanzetten tot nadenken. Je moedigt de medewerker aan om uitdagingen aan te gaan en in actie te komen. Coachen is dus iets anders dan het instrueren van medewerkers. Je brengt geen kennis en ervaring over, maar je stelt zodanige vragen dat de medewerker zelf gaat nadenken over wat het beste is.

Naarmate leidinggevenden ouder worden, nemen volgens eigen zeggen ook de coachende kwaliteiten toe. De beleving van de capaciteiten van een coachend leidinggevende verschillen nogal tussen medewerkers en leidinggevenden. Hoewel 91% van de leidinggevenden zegt te beschikken over coachende eigenschappen, vindt slechts 63% van de medewerkers dat zij een coachende leidinggevende hebben.

 

onderzoekOnderzoek

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat de productiviteit stijgt met toenemende medewerkerstevredenheid. En het lijkt mij evident dat een stijl van leidinggeven die past bij de behoefte van de medewerker leidt tot een grotere medewerkerstevredenheid. Pure winst dus! Volgens Peter Drucker leidt een productiviteitsverhoging van 10% zelfs tot een verdubbeling van de winst!

Toch ziet nog steeds minder dan de helft van de organisaties niet de relatie tussen coachend leidinggeven en medewerkerstevredenheid en productiviteit en winst. Waarom niet?

  • Coaching wordt gezien als “nice to do”, en niet als “need to do” (namelijk om betere organisatieresultaten te behalen).
  • De waan van de dag / andere prioriteiten slokken alle tijd op.
  • Er is geen sponsorende leider hoog in de organisatie, dus geen duidelijk voorbeeldgedrag.
  • De heersende gedachte is dat coaching te veel tijd en geld kost.
  • De meeste leidinggevenden weten gewoon niet hoe je moet coachen.

De eerste vier belemmeringen vereisen een attitudeverandering. Het vijfde punt vereist eenvoudig training en bijstelling van het zelfbeeld van de leidinggevenden. Immers, veel leidinggevende denken dat ze coachend leidinggeven terwijl medewerkers dat helemaal niet zo ervaren.

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven is gericht op het goed presteren én leren van medewerkers. Doelgericht, krachtig en effectief: zo is deze manier van leidinggeven te kenmerken. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. Het is dé manier, nu en de toekomst! En….. uiteindelijk is coachend leidinggeven leuker voor je medewerkers én voor jezelf.

 

Meer weten over leiderschapsontwikkeling, lees hier verder.

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column