Home

Home Rijk Binnekamp Training & Coaching

Rijk Binnekamp Training & Coaching begeleid mensen en teams in hun groei en ontwikkelproces. Specialisaties zijn leiderschapsontwikkeling, leiderschap, ACT Coaching, teamcoaching, teamtraining, DISC en voice dialogue.

Home leiderschapsontwikkelingLeiderschapsontwikkeling

Je vindt in mij een ervaren coach op het gebied van leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Met 35 jaar ervaring als leidinggevende binnen de Koninklijke Landmacht, waarvan ruim 8 jaar als trainer / coach, binnen het Expertise Centrum Leidinggeven en Ethiek, heb ik een schat aan ervaring die ik graag met je deel.

 

 

Home ACTACT Coaching

ACT  is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Het bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment.

Altijd gelukkig willen zijn, dat werkt helaas niet. Sterker nog, emoties horen veranderlijk te zijn, anders merk je niets. Uit recent onderzoek blijkt dat wie zijn “negatieve” emoties niet wegduwt, maar accepteert, zich mentaal beter voelt en minder stress, angst en depressieve gevoelens kent. ACT gaat je daarbij helpen. Bij het Acceptance‐onderdeel leer je dan ook op een slimmere manier om te gaan met persoonlijke obstakels. Je leert ruimte te maken voor vervelende emoties, afstand te nemen van moeilijke gedachten en op een andere manier naar jezelf kijken.  Tenslotte leer je je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels.

 

Home teamcoachingTeamcoaching

Je hoeft niet per se ziek te zijn om beter te worden. Dit geldt ook voor teamperformance. Niet ieder team ontwikkelt zich vanzelf naar de hoogste graad van efficiëntie en effectiviteit. Een gerichte teamtraining en/of teamcoaching kan een team helpen efficiënter en effectiever te functioneren.

Bovendien kan het soms ronduit slecht gaan met een team. Wellicht herkent u één of meer van de volgende problemen:

 • Individuele kennis en ervaring binnen het team komt er niet uit, het team functioneert onder de maat;
 • Er is een gebrek aan reflectie en feedback binnen het team;
 • Kennis en ervaring worden onvoldoende geborgd waardoor het team niet optimaal functioneert;
 • Er is sprake van rooster- c.q. protocol dwang;
 • Personeel ervaart geen binding met het team, er is sprake van verloop;
 • Er heerst een negatieve werksfeer, er is veel verzuim;
 • Het team is erg op zichzelf gericht i.p.v. op de klant;
 • Er is sprake van kliekvorming en conflicten binnen een team;
 • Het team kan niet omgaan met kritiek van buiten;
 • Er is teveel hokjesgeest of hokjescultuur binnen het team;
 • De teammanager is teveel op afstand;
 • Er is onvoldoende “veiligheid” binnen een team waardoor teamleden zichzelf niet durven zijn.

 

DISC

Homepage DISCLeer jezelf en anderen beter kennen

Al meer dan 30 jaar gebruiken miljoenen mensen DISC om meer over zichzelf en anderen te leren. De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en je bewust te zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen. Het DISC model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt gegroepeerd in vier hoofdstijlen namelijk Dominance, Influence, Steadiness en Conscientiosness. Uit onderzoek blijkt dit een betrouwbare indeling.

 

Homepage voice dialogueVoice Dialogue

De belangrijkste basis voor het theoretische kader van Voice Dialogue is gelegd door de psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961). Zijn invalshoek was dat de mens niet bestaat uit één “ik” maar uit vele “ikken” (delen, subpersoonlijkheden, archetypen, energiepatronen). Uit dit theoretisch kader ontwikkelde het psychologen echtpaar Hal en Sidra Stone de Voice Dialogue. Zij gingen uit van de gedachte dat deze verschillende delen, deze subpersoonlijkheden in een mens daadwerkelijk afzonderlijk aanspreekbaar zijn.

Delen

Elke subpersoonlijkheid die wij bij ons hebben heeft een eigen wil, eigen gevoelens en een eigen stem. Een ander uitgangspunt dat zij hanteren is, dat deze afzonderlijke delen gerangschikt zijn in polariteiten. Aan de ene pool bevinden zich de delen waarmee we hebben leren te overleven (primaire delen). Voorbeelden hiervan zijn het controlerende deel of het perfectionistische deel. Maar ook het kritisch vermogen of een meer rationele energie waarmee je als mens kan werken en je leven onder controle kan houden. Nog een voorbeeld van een deel waarmee we als mens hebben leren overleven, is het behagen van andere mensen, de zogenaamde behager.

 

Coaching

DISC

https://rijkbinnekamptrainingcoaching.nl/leiderschap/

Teamcoaching

Training

Homepage

Het geheim van succesvolle teams

Leiderschap zonder masker

Het belang van open en eerlijke communicatie

Diensten

Columns

Even voorstellen

ACT

Contact

De essentie van leiderschap

Curriculum Vitae

Jezelf durven zijn

Als leiderschap binnen de dramadriehoek belandt….

Gedachten zijn noch je vriend, noch je vijand

Me, myself and I

Werken in een zelfsturend team, is dat leuk?

Integriteit in organisaties

Comments are closed.