De innerlijke houding van een coach

innerlijke houdingInnerlijke houding

De innerlijke houding van een coach is van wezenlijk belang voor de uitkomsten van een coachingsproces. Als coach heb je naast ambachtelijke vaardigheden op het gebied van gespreksvoering een bepaalde innerlijke houding nodig. M.i. moet een coach of trainer die diepgaande leer- en ontwikkelprocessen begeleidt een aantal attitudes hebben:

  • Aanwezigheid in het hier en nu
  • Bescheidenheid
  • Verbinding kunnen aangaan
  • Discipline


Aanwezigheid in het hier en nu

We leven en werken in een hoog tempo. Snelheid is in en om ons heen. Dit hoge tempo, deze hoge snelheid, zorgt er voor dat onze aandacht voortdurend versnippert. Ook een coach heeft behoefte om te scoren. De coachee vertelt over iets wat hem dwarszit, iets wat hij nog niet kan. En voor je het weet ben je als coach met je gedachten in het verleden van de coachee en vraag je je af waar dit probleem ontstaan is. Tegelijkertijd denk je na over een briljante interventie die de toekomst voor de coachee aanlokkelijk zal maken. De coach heeft echter een innerlijke houding nodig die kan vertragen en aandacht te hebben voor wat er zich in het hier en nu afspeelt. In het hier en nu laat de coachee zich zien.

 

bescheidenheidBescheidenheid

We hebben een sterke neiging plannen te maken, doelstellingen te formuleren, effecten te meten en prestatiecriteria te hanteren. Voordat je het weet doe je als coach een toezegging richting opdrachtgever dat zes gesprekken van vijf kwartier voldoende zijn om een probleem op te lossen. En dit alles raakt aan een tweetal basisbehoeften van iedere coach. De behoefte dat jou interventies effect hebben en de behoefte dat deze interventies goedkeuring en waardering opleveren van de coachee. Als je als coach je eigen behoefte aan “maakbaarheid” onder ogen kunt zien, dan krijgt bescheidenheid ruimte. Je moet als coach accepteren dat je niet altijd alles in de hand hebt. Dat er ook in jou coaching sprake is van onvoorspelbaarheid. Een door jou moeizaam ervaren coachingsgesprek kan voor de coachee een enorm inzicht hebben opgeleverd en omgekeerd. Je zal als coach moeten verduren dat de dingen die je doet niet altijd effect hebben bij je coachee. Uiteindelijk produceert de coachee zijn eigen effect en soms is het als coach eenvoudigweg lastig om dat te aanvaarden. Wanneer je je basisbehoeften kunt zien en erkennen dan ontstaat er tegelijkertijd ruimte voor bescheidenheid.

 

verbindingVerbinding kunnen aangaan

Je kunt niet in verbinding zijn met je coachee als je als coach niet in verbinding bent met jezelf. In contact zijn met jezelf begint met het bewust worden welke signalen je lichaam geeft. Je lichaam is wat dat betreft een prachtig instrument. Spanning in je spieren, druk op de borst, verhoogde hartslag, een zwaar hoofd, vervelend gevoel in je buik of gespannen schouders. Al deze signalen kunnen er zijn tijdens een coachgesprek. Het kan je als coach enorm helpen om in het hier en nu te blijven. Deze signalen zijn er namelijk niet voor niets. In het hier en nu, tijdens dit coachgesprek, gebeurt er kennelijk iets waardoor deze signalen er zijn. Het is voor jou als coach een uitdaging om dit “ongemak” te verduren en te gebruiken in het hier en nu.

 

Discipline

Discipline is de bereidheid je te realiseren dat je nooit uitgeleerd bent. Als coach moet je innerlijke houding er een zijn die vrij is van veroordeling naar je coachee, maar natuurlijk ook naar jezelf. Verwondering is iets wat beter past in de innerlijke houding van een coach. Je dient de bereidheid te hebben voortdurend te reflecteren zo nodig door zelf een coach te raadplegen. Ook moet er een basis nieuwsgierigheid zijn die er voor zorgt dat je je voortdurend wilt verbeteren in je vak. Dit doe je door het lezen van vakliteratuur en het volgen van opleidingen en cursussen.

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column