Management

Wanneer je bij iemand voor zijn CD of boekenkast gaat staan krijg je al snel een indruk met wie je te maken hebt. Onderstaande boeken over management hebben indruk op mij gemaakt en soms zelfs mijn zienswijze ingrijpend veranderd. In ieder geval beïnvloeden ze mij in mijn werk als trainer / coach. Je kunt de boeken eenvoudig bestellen door op de afbeelding te klikken.

 

 Gary Hamel & Bill Green – Het einde van management zoals wij dat kennen

‘Dit boek is voor dromers en doeners; voor iedereen die zich gemangeld voelt door de bureaucratie, die zich zorgen maakt dat het “systeem” creativiteit verstikt, die stiekem gelooft dat het knelpunt in de top zit, die zich afvraagt waarom werk zo ontmoedigend is, die denkt dat werknemers echt wel slim genoeg zijn om zichzelf te managen en voor iedereen die weet dat “management” zoals dat nu bedreven wordt, succes in de weg staat – en daar iets aan wil doen. Als u zich hierin herkent, join the club!’ Gary Hamel over Het einde van management zoals wij het kennen.

 

 

 

 Gary Hamel – Wat er nu toe doet

Hedendaagse leiders worden geconfronteerd met een wereld waarin het ongekende de norm is. Waar men ook kijkt, overal om ons heen zien we het uitzonderlijke gebeuren: zakenkranten die het kapitalisme afschrijven, honderd jaar oude businessmodellen die van de ene op de andere dag irrelevant blijken te zijn, de klant die zijn macht laat gelden en social media die de wijze waarop wij communiceren radicaal veranderen. Zekerheden bestaan niet en het vertrouwen is broos. Hamel beschrijft in – Wat er nu toe doet – waar het nieuwe management moet beginnen. 

 

 

Broken business

José R. Hernandez – Broken business

Waarom gaan goede bedrijven de fout in, waarom zijn bedrijfsschandalen schering en inslag? Zijn corruptie en wangedrag in het bedrijfsleven onvermijdelijk en wat kan de top van een bedrijf daaraan doen? Wat kunnen bestuurders doen om hun bedrijf te redden als er een schandaal aan het licht komt, of beter nog, wat kunnen ze doen om zo’n schandaal te voorkomen? Dat zijn de vragen die de drijfveer vormen voor Broken Business.

 

 

 

 Salim Ismail & Yuri van Geest – Exponentiële organisaties

‘Exponentiële organisaties’ is een must read voor CEO’s, ondernemers en beleidsmakers die niet alleen de noodzaak voor verandering zien, maar ook aan de slag willen. In een tijd waarin ontelbaar veel nieuwe mogelijkheden en kansen zich voordoen, is een nieuw soort business opgestaan: de exponentiële organisatie. Deze bedrijven zijn in staat een groeicurve te laten zien die exponentieel is, dankzij de integrale toepassing van onder andere community’s, big data, slimme algoritmes en nieuwe technologieën. Zij laten de traditionele lineaire bedrijven ver achter zich.

 

 

 

 Henry Mintzberg – Over Management

In Mintzberg over management onderzoekt de auteur niet alleen de functie van het management, maar ook die van de organisatie zelf en haar betekenis voor de samenleving. Mintzberg heeft nagedacht over de manier waarop managers te werk gaan; hoe organisaties functioneren, besluiten nemen, strategieën ontwikkelen en zich structureren; en hoe machtsverhoudingen organisaties omringen en binnendringen, alsmede de wijze waarop samenlevingen proberen met hun organisties om te gaan. 

 

 

 

 Henry Mintzberg – Organisatiestructuren

Henry Mintzberg beschrijft in dit boek welke organisatiestructuren ten grondslag liggen aan een effectieve organisatie. Hij introduceert vijf basisstructuren die garant staan voor een succesvolle bedrijfsvoering en licht de pluspunten en de valkuilen op heldere wijze toe. Zo reikt hij studenten en managers praktische ontwerpen aan die zij direct kunnen toepassen in hun werkomgeving. 

 

 

 

Jaco van der Tang – Inkoppers

Meer dan één miljoen Nederlanders geven leiding. Op hun werk of als vrijwilliger. De meesten lezen nooit een managementboek: te saai, te dik, te theoretisch. Terwijl ze wel open staan voor persoonlijke ontwikkeling. Inkoppers is voor deze leidinggevenden. Jaco neemt je op een no-nonsense manier mee vanuit zijn jarenlange managementervaring. Soms zelfs met een knipoog en bij tijd en wijle zelfs hilarisch. Een aanrader voor elke leidinggevende die geen managementboeken leest.

 

 

Johan Roels Cruciale dialogen

Hoe voer je een succesvolle dialoog? Hoe vermijd je dat een dialoog tot een monoloog, een debat, een discussie of een plat gesprek verwordt? Hoe verkrijg je van iedereen het nodige engagement om problemen op te lossen> Hoe hef je barrières op die verandering in de weg staan? Hoe zet je creativiteit in daadwerkelijke innovatie om? Dit boek is een must read wanneer je antwoorden op deze vragen wil krijgen!

 

 

 

Marco Buschman – Verbindend vermogen

Het is geen kunst verbinding te maken met gelijkgestemden. Het is kunst verbinding te maken met wie je het minst verbinding voelt. In dit praktische boek daagt Marco Buschman je uit te reflecteren op hoe je verbindend vermogen inzet binnen je dagelijks werk. Aan de hand van bewezen theorie, herkenbare praktijk voorbeelden, persoonlijke verhalen, verrassende filmpjes en krachtige oefeningen krijg je zicht op wat verbindend vermogen voor jou inhoudt. 

 

 

 

Margret van Paassen Aandacht in interactie

Herman Wijfells zegt er het volgende over: ”Dit boek laat zien hoe we vanuit aandacht verbinding kunnen maken met de mogelijkheid tot beweging en vernieuwing, die in het hier en nu besloten ligt. En hoe we weerstand moeten bieden aan onze neiging in organisaties om processen te forceren dan wel te vermijden.”

 

 

 

Otto Scharmer – Theorie U

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij. Otto Scharmer nodigt je uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. Niet uitgaan van het verleden, maar uitgaan van hoe de toekomst zich in het nu manifesteert.

 

 

 

 Ricardo Semler – Semco-stijl

Semco in Brazilie is een bijzonder bedrijf: geen conventionele regels, geen vaste werktijden, geen verplichtingen; wel duizenden medewerkers en goede resultaten en honderden miljoenen winst. En dat terwijl de medewerkers zelf hun salaris bepalen. De CEO en het management – intern coordinatoren genoemd – gaan uit van een nieuwe methode, gebaseerd op vertrouwen. Dit is geen managementboek, maar een verhaal over hoe werk ten goede kan veranderen. Over participerend leiderschap, medewerkers betrekken bij beslissingen en inzicht geven in alle bedrijfsinformatie. 

 

 

 

Stephen M.R. Covey – De snelheid van vertrouwen

Vertrouwen is voor velen nog altijd ontastbaar, soft en een sociale waarde, maar volgens Stephen M.R. Covey is vertrouwen een keihard economisch meetbaar managementinstrument. Hij legt uit waarom vertrouwen de kritische succesfactor is van de nieuwe economie. Vervolgens laat hij zien hoe je dat vertrouwen wekt en geeft, zowel aan je medewerkers als aan je klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Door dit vertrouwen maakt je organisatie meer snelheid, minder kosten, meer omzet en krijgen jij en je medewerkers bovendien meer energie.

 

 

 

Stephen M.R. Covey – Slim vertrouwen

Stephen M.R. Covey laat in dit boek zien dat vertrouwen een doorslaggevende factor voor succes is. Maar je kunt het niet zomaar geven of krijgen, je moet eraan werken. Covey noemt dat ‘slim vertrouwen’ opbouwen. Hij geeft veel voorbeelden, zowel op organisatie- en team- als op persoonlijk niveau. Voortbouwend op zijn vorige boek maakt Covey met Slim vertrouwen het concept concreet, en geeft hij iedereen de middelen in handen om te profiteren van betere samenwerking, beter begrip, betere communicatie.

 

 

 

Comments are closed.