Organisatie

Wanneer je bij iemand voor zijn CD of boekenkast gaat staan krijg je al snel een indruk met wie je te maken hebt. Onderstaande boeken hebben indruk op mij gemaakt en soms zelfs mijn zienswijze ingrijpend veranderd. In ieder geval beïnvloeden ze mij in mijn werk als trainer / coach. Je kunt de boeken eenvoudig bestellen door op de afbeelding te klikken.

 

Arend Ardon – Doorbreek de cirkel

De meeste managers hebben tegenwoordig veel kennis over verandermanagement. Toch loopt het in de praktijk nogal eens spaak. Dat komt omdat onze kennis maar zeer beperkt ons handelen stuurt. Zonder dat we het weten hebben wij aannames over onze medewerkers die ons juist in de problemen brengen. En onbewust vertonen we gedrag waarmee we initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers ondermijnen.

 

 

Organisatiecoaching in de praktijk

Aty Boers, Ella Thierry e.v.a. – Organisatiecoaching in de praktijk

Veranderen van organisaties is altijd lastig. Dit boek biedt een inkijkje in de verschillende manieren waarop professionele begeleiders bijdragen aan het leren van en door organisaties. Het boek biedt een diversiteit aan casu stiek en benaderingen van organisatiecoaches in de praktijk. Verschillende auteurs laten zien hoe zij succesvol zijn in hun streven naar duurzame verandering. Ook beschrijven zij open en eerlijk hun moeilijkheden, missers en blunders.

 

 

 Gert Alblas & Ella Wijsman – Gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties is hét handboek van de organisatiepsychologie. Op inspirerende wijze beschrijven Alblas en Wijsman het gedrag van mensen in organisaties en geven zij mogelijke verklaringen hiervoor. Ze geven bovendien aan hoe deze kennis gebruikt kan worden bij het leiding geven aan organisaties.

 

 

 

Leon de Caluwé & Hans Vermaak – Leren veranderen

Een stabiele bestseller op het gebied van veranderkunde in Nederland. Vele managers, adviseurs en andere veranderaars gebruiken het inmiddels, en het is een vast onderdeel in tientallen opleidingen.Het boek bevat vier grote hoofdonderwerpen: Werken met de kleuren / Kijken en begrijpen / Strategie en plannen / Interveniëren en communiceren.

 

 

Ellie van der Est – De kracht van verbinding

Van der Est is organisatieadviseur, coach en trainer. Zij heeft een eigen methode ontwikkeld om veranderingsprocessen in organisaties vorm te geven. Hierbij gaat ze uit van wat mensen samenbrengt en verbindt. Volgens van der Est worden in deze tijd van individualisering verschillen tussen mensen vaak, onterecht, negatief uitvergroot. Dat heeft zijn prijs voor het doel dat een organisatie nastreeft. Een van de meest ”to the point” geschreven boeken die ik ooit gelezen heb. 

 

Broken business

José R. Hernandez – Broken business

Waarom gaan goede bedrijven de fout in, waarom zijn bedrijfsschandalen schering en inslag? Zijn corruptie en wangedrag in het bedrijfsleven onvermijdelijk en wat kan de top van een bedrijf daaraan doen? Wat kunnen bestuurders doen om hun bedrijf te redden als er een schandaal aan het licht komt, of beter nog, wat kunnen ze doen om zo’n schandaal te voorkomen? Dat zijn de vragen die de drijfveer vormen voor Broken Business.

 

 

Tweebenig samenwerkenMartine de Jong, Has Bakker en Fieke Robeerst – Tweebenig samen werken

Het gebruiken van twee benen zorgt bij voetballers voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Maar geldt deze gouden regel bij het samenwerken op het voetbalveld ook voor professionals en organisaties? Het antwoord lees je in “Tweebenig samen werken”. Lees hier de recensie die ik schreef over dit boek voor Management en Consulting.

 

 

De zinmakersBen Kuiken – De zinmakers

In “De zinmakers” duikt organisatiefilosoof Ben Kuiken in de wereld van complexiteit en onzekerheid. Hij laat zien dat wij mensen voortdurend streven naar controle en beheersing, maar dat dit ons bij complexiteit niet gaat helpen. Integendeel: hoe meer regels en systemen, hoe complexer het wordt. Dat wil echter niet zeggen dat je machteloos staat. Als alles met alles samenhangt, heb je wel degelijk invloed. Lees hier de recensie die ik schreef over dit boek voor Management en Consulting.

 

 

Daniel Ofman – Bezieling en kwaliteit in organisaties

In dit boek geeft Daniel Ofman zijn visie op de kwaliteiten, ontwikkeling en cultuur van organisaties. Hij benadrukt tekortkomingen en valkuilen en geeft aan hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Ofman gaat in op aspecten als timemanagement, het scheppend vermogen, kernkwaliteiten en organisatiecultuur. Hij benadrukt zin en onzin van managementconcepten en geeft aan hoe struikelblokken op te sporen zijn.

 

 Joop Swieringa & A.F.M. Wierdsma – Op weg naar een lerende organisatie

De auteurs geven in dit boek aan welke acties je moet ondernemen om van je organisatie een ‘lerende’ organisatie te maken. Een organisatie is pas veranderd, als de mensen die in zo’n organisatie werken, zich anders zijn gaan gedragen. ‘Veranderd gedrag’ zien de auteurs als het resultaat van een leerproces. Dat leren gedragsverandering tot doel heeft, betekent dat bij organisatieverandering het ‘gedrag van de organisatie’ centraal moet staan.

 

Systemisch Transitiemanagement

Maaike Thiecke & Bianca van der Zeeuw – Systemisch TransitieManagement

Managementboeken die beschrijven hoe je een verandering managet in de bovenstroom zijn er voldoende. Dit boek gaat over die andere kant: hoe je structureel invloed uitoefent op de onderstroom van de verandering. Organisatieveranderaars kunnen hun impact op veranderingen drastisch vergroten wanneer ze met de bril van Systemisch TransitieManagement leren kijken én interveniëren. 

 

 Mathieu Weggeman & Jaap Peters – Het Rijnland Boekje

Dat de oude manier van organiseren niet meer afdoende is, weten we inmiddels. De kritiek op dit Angelsaksische systeem haalt vrijwel dagelijks de voorpagina’s. Jaap Peters en Mathieu Weggeman laten in ‘Het Rijnlandboekje’ zien dat er gelukkig al een meer menselijke manier van organiseren en besturen is, namelijk: Rijnlands.

 

 

Six batteries of changePeter de Prins, Geert Letens & Kurt Verweire – Six Batteries of Change

In Six batteries of Change poneren de Belgische auteurs Peter de Prins, Geert Letens en Kurt Verweire een nieuw model voor effectieve verandering. In zes punten definiëren ze extra aandachtsgebieden voor betere resultaten binnen organisaties. Lees hier de recensie die ik schreef over dit boek voor Management en Consulting.

 

 

Bureaucratie is een inktvis

René ten Bos – Bureaucratie is een inktvis

In Bureaucratie is een inktvis biedt René ten Bos een oorspronkelijk perspectief op het verschijnsel bureaucratie. Deze beschouwing is bedoeld voor wie dagelijks bezig is met organisaties – wij allemaal dus. Net als een inktvis ontglipt de bureaucratie aan iedereen die er grip op wil krijgen. Zij heeft zogezegd de aard van een ‘hyperobject’, iets wat zo alomvattend is dat we nooit het totaalbeeld ervan op ons netvlies kunnen krijgen.

 

Comments are closed.