Psychologie

Wanneer je bij iemand voor zijn CD of boekenkast gaat staan krijg je al snel een indruk met wie je te maken hebt. Onderstaande boeken over psychologie  hebben indruk op mij gemaakt en soms zelfs mijn zienswijze ingrijpend veranderd. In ieder geval beïnvloeden ze mij in mijn werk als trainer / coach. Je kunt de boeken eenvoudig bestellen door op de afbeelding te klikken.

 

Alie Weerman – Zes psychologische stromingen, één cliënt

Zes psychologische stromingen en één cliënt bestaat uit een boek en een dvd. In het boek en op de dvd staan zes psychologische stromingen centraal: psychodynamisch, cliëntgericht, cognitief-gedragstherapeutisch, systeemtheoretisch, lichaamsgericht en oplossingsgericht. Het boek en de dvd geven een theoretische onderbouwing én inzicht in de praktijk van de verschillende psychologische stromingen. Op de dvd staan fragmenten van echte therapiezittingen.

 

 

Bert Hellinger – De verborgen dynamiek van familiebanden

Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in de ruimte van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen.

 

 

Bert Hellinger – De wijsheid is voortdurend onderweg

Hellinger beschouwt dit boek als zijn oogst na een lange ontwikkelingsgang waarvan familieopstellingen en de bewegingen van de ziel de meest in het oog springende vruchten zijn. Vanuit zijn fenomenologische benadering geeft hij talloze inzichten op het gebied van partnerrelaties, ouders en kinderen, daders en slachtoffers, religie, oorlog en vrede, de werking van het geweten, bewegingen van de ziel en verzoening. Een prachtig boek voor ieder die wil begrijpen hoe de ziel haar weg naar vervulling vindt. Liefdevol en scherpzinnig tegelijkertijd. 

 

 

Bert Hellinger – Stilte in het midden

Bert Hellingers voordrachten en verhalen vormen de basis van zijn systemische werk. Ze zijn eenvoudig, krachtig en werken diep door bij toehoorders en lezers. Ze staan aan het eind van een lange ontwikkeling en geven een helder beeld van het  wezenlijke van zijn denken en van zijn psychotherapeutische handelswijze. Ze nemen ons mee op een weg van kennis die voorbij de grenzen van het geweten en van de onschuld gaat. Een boek dat uitnodigt om op een willekeurige plek open te slaan en te beginnen met lezen. Een filosofisch werk.

 

 

Daniel Kahneman – Ons feilbare denken

Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie.

 

 

Elisabeth Kubler – Ross – Over rouw

In ”Over rouw”, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide, gaan zij en haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing, kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een helende kracht kan verlenen.

 

 

 Gijs Jansen – Leef!…zoals je eigenlijk zou willen

In Leef!…zoals je eigenlijk zou willen gebruikt auteur en psycholoog Gijs Jansen de ACT-methode. Deze nieuwste vorm van gedragstherapie helpt je de wereld en jezelf te accepteren zoals ze zijn, met alle positieve en negatieve kanten dus. In dit boek geen lange wetenschappelijke uitleg, maar denk- en doe-oefeningen, onder andere uit het mindfulness gedachtegoed.

 

 

 Gijs Jansen & Tim Batink Time to ACT!

Er zijn grote ontwikkelingen gaande in de hulpverlenerswereld. Nieuwe technieken als mindfulness krijgen steeds meer ruimte in de praktijk van de psycholoog, trainer en coach. Acceptatie en Commitment Therapy (ACT) behoort tot deze stroming van de derde generatie gedragstherapie en brengt het beste uit verschillende werelden samen. ACT leert je een milde houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

 

 

Hal & Sidra StoneDe innerlijke criticus ontmaskerd 

De innerlijke criticus is de innerlijke stem in onszelf, die ons bekritiseert en minacht. Hij maakt, dat alles er lelijk uitziet. Die stem heeft zich al vroeg in ons leven ontwikkeld. Het is een bron van ongeluk, want het is nooit goed. Dit boek laat zien hoe die negatieve criticus in ons werkt, hoe die te bestrijden is en hoe er positief mee om te gaan is. Deze methode heet ”voice dialogue”; de schrijvers zijn de bedenkers ervan.

 

 

 

Hal & Sidra StoneThuiskomen in jezelf 

Dit boek laat je met humor en veel inzicht kennismaken met je subpersoonlijkheden ”je innerlijke ikken” en helpt je om te ontdekken waar elke ik behoefte aan heeft en wat elke ik je te bieden heeft, waarmee de auteurs een bijdrage leveren aan meer begrip, meer zelfacceptatie en een meer vervullend leven voor de lezer.

 

 

 

Hal & Sidra Stone – Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen 

Het hebben en houden van een liefdesrelatie is in de hedendaagse maatschappij een waardevol goed. Het is echter niet altijd even vanzelfsprekend dat de relatie ook onderhouden wordt. De therapeuten die dit boek hebben geschreven, laten de lezers kennis nemen van een zeer nieuwe kijk op relaties, partneren. Bij het partneren staat zelferkenning, erkenning van de ander en erkenning van het samen centraal. Om het partneren aan te kunnen leren, zijn vele opdrachten en oefeningen beschreven.

 

 

 Jason Luoma, Steven Hayes & Robyn Walser Leer ACT!

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragstherapeutische behandelvorm die probeert een antwoord te vinden op menselijk lijden. Cliënten wordt geleerd niet langer te vechten tegen emoties en gevoelens waarvan je niet kunt winnen. Tijd en energie worden vooral geïnvesteerd in wat werkelijk van belang is voor de cliënt, zijn eigen waarden. ACT maakt hierbij gebruik van technieken en inzichten uit andere therapiestromingen die een wetenschappelijke onderbouwing hebben gekregen.

 

 

Jeffrey Young & Janet Klosko – Leven in je leven

Beland je steeds in relaties met mensen die vooral aan zichzelf denken? Denk je vrijwel altijd alleen aan anderen? Waardoor je eigen verlangens en wensen er steeds bij inschieten? Voel je je minder dan anderen? Voel je je ongelukkig? Hoe succesvol je ook bent en voorspoedig het je ook vergaat? Kun je nauwelijks ontspannen en laat je veel leuke dingen aan je voorbij gaan omdat je altijd het gevoel hebt dat je je best moet doen? Met behulp van 11 heldere en baanbrekende technieken kan ook jouw leven veranderen.

 

 

Judith Budde & Karin Brugman – Coachen met Voice Dialogue

Coachen met Voice Dialogue is een handboek voor begeleiders aldus de omslag. Judith Budde en Karin Brugman beschrijven in dit boek op heldere en inzichtelijke wijze hoe je kunt werken met Voice Dialogue. Het is geschreven voor coaches, loopbaanadviseurs, therapeuten en andere begeleiders. M.n. voor deze groep is het een onmisbaar naslagwerk. Maar m.i. is het boek ook geschikt voor ieder ander die graag wat meer over Voice Dialogue wil weten. Het is toegankelijk geschreven en voorzien van heldere voorbeelden.

 

 

Milton H. Erickson – Mijn stem gaat met je mee…

Milton H. Erickson (1901-1980) wordt wel de belangrijkste hypnotherapeut van zijn tijd genoemd. Hij is de grondlegger van de moderne hypnotherapie en de inspiratiebron achter de N.L.P. (Neuro Linguistic Programming). Erickson loste nooit een probleem op de bekende manier op. Om veranderingen in het onbewuste van zijn patiënten teweeg te brengen, maakte hij gebruik van paradoxen, anekdotes, verrassingen en verwarring. Één van zijn belangrijkste hulpmiddelen waren zijn ”therapeutische verhalen”.

 

 

Milton H. Erickson – Onbewust leren

Dit boek is een onverkorte weergave van een vijfdaagse workshop voor therapeuten. Het geeft een uiterst boeiend beeld van zijn creatieve wijze van werken. Gebruik makend van verhalen, anekdotes en verrassingen, ziet hij kans om op vele niveaus tegelijk te communiceren en onverwachte veranderingen tot stand te brengen. Door dit boek krijgt de lezer de kans om deel te nemen aan een unieke vorm van kennisoverdracht.

 

 

 

Paul Liekens – Het spel tussen bewuste en onderbewuste

Ons leven wordt bepaald door de kwaliteit van ons bewustzijn. Dat bewustzijn zou men als een magneet kunnen beschouwen die allerlei personen en omstandigheden aantrekt die bij dat type bewustzijn horen. Zo ontstaan er clubs, groepen en verenigingen van gelijkgeaarde mensen, die zich tot elkaar aangetrokken voelen. We kunnen ons bewustzijn en zodoende ook ons leven bewust beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van positief denken.

 

 

Paul Verhaeghe – Autoriteit

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt, ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. Paul Verhaeghe bevraagt de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden algauw tot vormen van pure machtsuitoefening. Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe autoriteit.

 

 

 Paul Verhaeghe – Het einde van de psychotherapie

Tegenwoordig wordt verondersteld dat alle psychische problemen – adhd, depressie, burn-out, persoonlijkheidsstoornis – ziektes zijn, of gevolgen van erfelijke afwijkingen die met medicijnen te bestrijden zijn. Pillen in plaats van praten. Paul Verhaeghe neemt in dit boek krachtig stelling tegen deze ontwikkeling. De oorzaken van het groeiend aantal psychische problemen moeten niet gezocht worden in genen of neuronen, maar in de manier waarop onze maatschappij met psychische problemen omgaat. 

 

 

Paul Verhaeghe – Identiteit

In Identiteit dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de het veranderlijke ik-gevoel. De kern van het nieuwe ik-gevoel draait om drie problemen: veranderingen in identeitsvorming, in normen en waarden en de consequenties van het neoliberalisme. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. 

 

 

Peter Baldé – Met andere ogen bekeken

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een nieuwe, doeltreffende therapie voor het genezen van emotionele problemen. Alle emotionele problemen, zo stelt de auteur, ontstaan door ervaringen, die negatieve opvattingen tot gevolg hebben. EMDR kan ertoe bijdragen dat deze ervaringen snel en doeltreffend worden verwerkt.

 

 

 

 

René Diekstra – Het geestige lichaam 

In hoeverre drukt ons lichaam een stempel op onze stemming, onze gevoelens en ons gedrag? Hoe beïnvloedt onze geest ons lichaam en onze gezondheid? Hoe subtiel is de wisselwerking tussen onze geestelijke gezondheid en ons lichamelijke welzijn? Lichaam en geest stimuleren elkaar vrijwel voortdurend. Deze symbiose bepaalt voor een groot gedeelte ons lichamelijke en geestelijke welbevinden of juist het gebrek daaraan.

 

 

 

Robert Stamboliev – De energetica van Voice Dialogue

De energetische aspecten van Voice Dialogue zijn belangrijk voor een diepgaande, blijvende transformatie die leidt tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid en meer levensgeluk. Stamboliev legt verbanden met esoterische geneeswijzen en Tai Chi. Therapeuten, coaches, supervisoren en trainers kunnen deze principes ook in hun werk toepassen.

 

 

 

 Ronald Giphart, Mark van Vugt – Mismatch

Onze hersenen zijn voor een deel nog net zo geprogrammeerd als die van onze prehistorische voorouders. Toch ziet de moderne omgeving er heel anders uit. Het gevolg is ‘mismatch’. Mismatch verklaart waarom er zoveel mensen rondlopen met rugklachten, hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht, depressies en burn-outs. En de mismatch reikt veel verder dan onze gezondheid. Ook in ons liefdesleven, opvoeding, politiek, werk, geloof en milieu komt het veelvuldig voor, zonder dat we ons ervan bewust zijn. 

 

 

Roos Vonk – Sociale psychologie

Sociale Psychologie is een inleiding in de sociale psychologie waarin elk hoofdstuk één bepaald proces behandelt, beschreven door een of meer Nederlandse sociaal-psychologen die specifiek op dit deelgebied deskundig zijn. Het boek geeft de huidige stand van zaken in dit boeiende wetenschapsgebied.

 

 

 

Sue Johnson – Houd me vast 

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy. In ”Houd me vast” maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties.

 

 

 

Thomas Harris – Ik ben o.k. jij bent o.k

In de bestseller ‘Ik ben o.k. Jij bent o.k.’ laat psychiater Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en op volwassen wijze met zijn kinderen en zijn medemensen kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom wij handelen zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze reageren en wat nu eigenlijk de basis is van ons gedrag. Daarbij geeft Harris praktische aanwijzingen voor problemen in huwelijk, relatie en opvoeding, voor de groei naar volwassenheid en voor een creatief bestaan, voor vraagstukken op religieus terrein en voor conflicten in de samenleving.

 

 

Wibe Veenbaas – Op verhaal komen

Op verhaal komen is een inspirerend boek. Het zet je aan tot helende verhalen over en voor jezelf. Op professioneel vlak heeft het mij ertoe gezet mijn lessen te illustreren met verhalen. De deelnemers geven aan dat ze dit veel leerzamer vinden dan alleen theorie. Ik laat ze nu ook zelf verhalen vertellen. Groot leerrendement. Wat zo’ n relatief klein boekje teweeg kan brengen. Een echte aanrader. Wel handig om iets te weten van NLP.

 

 

 

Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard – Vonken van verlangen

Een boek over systemisch werk: het werken met familieopstellingen (constellaties). Zowel de praktische uitvoering van constellaties als achtergrondthema’s zoals ouders en kinderen, identificatie en trance, schuld en onschuld en de weg van het verlangen worden belicht. De essentie komt naar voren in de vele voorbeelden, gedichten en verhalen. Het boek is bedoeld voor mensen met een therapeutische achtergrond, die zich willen scholen in systemisch werk. Het is ook toegankelijk voor mensen met belangstelling op dit gebied.

 

 

 

 

 

Comments are closed.