Spiritueel

Wanneer je bij iemand voor zijn CD of boekenkast gaat staan krijg je al snel een indruk met wie je te maken hebt. Onderstaande boeken hebben indruk op mij gemaakt en soms zelfs mijn zienswijze ingrijpend veranderd. In ieder geval beïnvloeden ze mij in mijn werk als trainer / coach. Je kunt de boeken eenvoudig bestellen door op de afbeelding te klikken.

 

Anodea Judith – Chakra werkboek

De chakra”s, de zeven energiecentra van de mens, zijn in de spirituele tradities van India en China al duizenden jaren bekend. In deze stelsels worden zij beschouwd als een graadmeter van het lichamelijk en geestelijk functioneren. In het Chakra-werkboek worden deze energiecentra in al hun psycho-fysiologische functies en eigenschappen beschreven. Het boek geeft ons een samenhangend beeld van de informatie die ons vanuit de oosterse spirituele stelsel is overgeleverd.

 

 

 

Deepak Chopra – De zeven spirituele wetten van succes

Dit is een boek dat je zult koesteren, want in deze praktische gids liggen de geheimen besloten die je dromen in vervulling kunnen doen gaan. In ‘De zeven spirituele wetten van succes’ put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken.

 

 

 

De kunst van het ongelukkig zijn

Dirk de Wachter – De kunst van het ongelukkig zijn

We dreigen onszelf te verliezen in een tijd waarin perfectie en autonomie de norm schijnt te zijn en het IK de boventoon voert. Volgens de Belgische psychiater Dirk de Wachter is het streven naar het geluk als levensdoel een vergissing. Het hoeft niet alsmaar meer, verder, duurder. Ook in je achtertuin kun je gelukkig zijn. Streven naar zin en betekenis is waar het leven om draait. Zijn advies: andere mensen geluk schenken en niet zo streng zijn voor jezelf, dan komt het allemaal goed.

 

 

 

Giep van Werven – Een korreltje vertrouwen en een halve gram moed

Giep van Werven begeleidt al jaren grote groepen mensen die ervoor gekozen hebben op weg te gaan en hun mechanische bestaan achter zich te laten. In dit boek beschrijft hij het proces dat leidt tot overgave aan jezelf. Dat proces van bewustwording is een aaneenschakeling van waarnemen, loslaten, zonder oordeel en vol mededogen voor wat je daarbij in jezelf tegenkomt. “Onder de modder van ons ego ligt een prachtige lotusbloem verborgen die je, eenmaal ontdekt, niet langer kunt beletten om te geuren.”

 

 

 

Linda Keen – Intuïtieve ontwikkeling

Iedereen heeft wel eens heldere intuïtieve momenten. Zijn dit fenomenen van een verwarde geest of is het inbeelding? In werkelijkheid heeft ieder mens deze capaciteiten. We dienen deze ‘gaven’ te waarderen en er zuiver mee om te gaan. Reeds als kind had Linda Keen deze heldere momenten. Jarenlang heeft ze deze dingen voor zich gehouden uit vrees afgewezen te worden. Uiteindelijk vond ze gelijkgestemden en bevestiging van wat voor haar levende ervaringen waren.

 

 

Neale Donald Walsch – Een ongewoon gesprek met God

De auteur beschrijft in dit boek de goede gesprekken die hij rechtstreeks met God gehad heeft. Ze gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven. Een ongewoon gesprek met God werd meteen bij verschijnen een bestseller en is dat nog.

 

 

 

 Steve Hagen, George Hulskramer – Boeddhisme in alle eenvoud

Het boeddhisme spreekt een brede groep geïnteresseerden aan. Maar wat houdt boeddhisme eigenlijk precies in? Met Boeddhisme in alle eenvoud schreef zenpriester Steve Hagen een korte, zeer toegankelijke en inspirerende tekst, waarin hij Boeddha’s observaties en inzichten kort, bondig en ontdaan van hinderlijk jargon heeft verwerkt. Dit veelgeprezen boek over boeddhisme is een inspirerende gids voor iedereen die de kern van het boeddhisme wil doorgronden en deze levensvisie wil integreren in zijn bestaan.

 

 

 

Het hart van Boeddha’s leer Thich Nhat Hanh – Het hart van Boeddha’s leer 

Thich Nhat Hanh maakt ons vertrouwd met het boeddhisme, en laat zien dat Boeddha’s leerstellingen ook voor de moderne mens zinvol en toegankelijk zijn. In zorgvuldige bewoordingen maakt Hanh ons deelgenoot van de kennis der ware natuur van het lijden, en van de rol die lijden speelt in het scheppen van mededogen, liefde en vreugde (de pijlers van verlichting). Het boek werpt een verhelderend licht op het boeddhistische gedachtegoed, met zijn vier edele waarheden, het edele achtvoudig pad, de drie deuren naar bevrijding, en andere inzichten.

Comments are closed.