Quotes – Leiderschap

leiderschap

Hier vind je inspirerende citaten, wijsheden, quotes en uitspraken over leiderschap.

 

Mocht je een unieke wijsheid, uitspraak, quote of citaat kennen die je echt de moeite waard vindt stuur hem s.v.p. naar Rijk Binnekamp Training & Coaching. Ik neem ze hier graag op!

 

 

“In vroeger tijden waren de machtigen machtig omdat ze bij alle informatie konden. Tegenwoordig ben je machtig als je weet wat je kunt negeren”

 

Yuval Noah Harari

 

 

 

“De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening”

 

Paulo Coelho

 

 

 

“Van alle machtsvertoon is er niet één die zoveel indruk maakt als zelfbeheersing”

 

Thucydides

 

 

 

“Het is makkelijk om iets moeilijker te maken, maar het is moeilijk om iets makkelijker te maken”

 

Jos de Blok

 

 

 

“Als je beter wil worden moet je eerder door de ogen van een ander naar jezelf kijken”

 

Otto van Wiggen

 

 

 

“Hoe kan een medewerker leren, als de leidinggevende is opgehouden met leren”

 

Marijke Lingsma

 

 

 

“Drie dingen zijn goed in kleine doses en slecht in grote: gist, zout en aarzeling”

 

Talmoed

 

 

 

“Vaak weet je niet precies wat de uitkomst zal zijn van je actie, maar als je niets doet is er zeker geen resultaat”

 

Mahatma Ghandi

 

 

 

“Als je daden anderen inspireren om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan ben je een echte leider”

 

John Quincy Adams

 

 

 

“Je managet dingen, je leidt mensen”

 

Grace Murray Hopper

 

 

 

“Het grootste probleem voor mensen is niet het accepteren van nieuwe ideeën, maar het vergeten van de oude”

 

John Maynard Keynes

 

 

 

“De helft van de leiders die ik heb ontmoet hoeven niet te leren wat ze moeten doen. Ze moeten juist leren waarmee ze moeten stoppen”

 

Peter Drucker

 

 

 

“Wil je dat mensen je volgen omdat ze je vertrouwen, of omdat ze bang voor je zijn?”

 

Rijk Binnekamp

 

 

 

“Van voortreffelijke leiders weten de mensen nauwelijks dat ze bestaan. Andere leiders worden bemind en vereerd. De daarop volgende wordt gevreesd. De slechtsten worden veracht”

 

Lao Tse

 

 

 

“Behandel mensen altijd als een doel op zich en niet alleen maar als een middel”

 

Immanuel Kant

 

 

 

“Leiderschap is niet iets wat je krijgt, je moet het verdienen”

 

Richard (Dick) Winters

 

 

 

“Ik heb niks aan jaknikkers. Mensen moeten je durven tegenspreken. Loyaliteit is drie keer nee durven te zeggen tegen je baas”

 

Peter van Uhm

 

 

 

“Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen”

 

Nelson Mandela

 

 

 

“Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is”

 

Confucius

 

 

 

“Leiderschap is een manier van denken, een manier van doen en, het belangrijkste, een manier van communiceren”

 

Simon Sinek

 

 

 

“Elke waardige daad is moeilijk. De klim is altijd moeilijk. De afdaling is makkelijke en vaak nog glad ook”

 

Mahatma Gandhi

 

 

 

“Leiders die het verschil maken, beschikken over innerlijke eenvoud waarmee ze de externe complexiteit aankunnen”

 

Rijk Binnekamp

 

 

 

“Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden – hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen”

 

Henry Miller

 

 

 

“Als je diepgaande kennis vergaart over hetgeen dat echt belangrijk voor jou is, dan krijg je charisma. Je krijgt de moed om je passie te delen en als je dat doet, dan zullen de mensen volgen”

 

Jerry I. Porras

 

 

 

“Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren. Wanneer ze in zichzelf geloven, dan hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt”

 

Norman Vincent Peale

 

 

 

“Hemel en hel veronderstellen twee verschillende soorten mensen: goede en slechte. Maar het grootste deel van de mensheid zweeft ergens tussen deugd en ondeugd”

 

David Hume

 

 

 

“Een leider heeft het vermogen om te focussen op de gaven die hij zelf heeft, en om los te laten wat anderen beter kunnen”

 

Andre Rouvoet

 

 

 

“Domoren zijn meestal zelfverzekerd, terwijl wie verstand bezit ook zelfkritiek en twijfel kent – en daarom komt de wereld niet veel verder”

 

Bertrand Russell

 

 

 

“Het is de cultuur, en niet zozeer de gedragscode, die bepaalt hoe een organisatie zich gedraagt”

 

Warren Buffet

 

 

 

“Elke waardige daad is moeilijk. De klim is altijd moeilijk. De afdaling is makkelijk en vaak nog glad ook”

 

Mahatma Gandhi

 

 

 

“Omdat mensen die zichzelf niet kennen ingesloten raken in disfunctionele gedragspatronen, is zelfkennis de eerste stap naar emotionele intelligentie en effectief leiderschap”

 

Manfred Kets de Vries

 

 

 

“Zolang dienen niet samengaat met leiden, is het niet effectief noch gezond”

 

Inge Nuijten

 

 

 

“Het is eenvoudiger van mensen te veranderen dan mensen te veranderen”

 

Manfred Kets de Vries

 

 

 

“Er zijn mensen die dingen doen gebeuren, er zijn mensen die dingen zien gebeuren en er zijn mensen die zich afvragen wat er is gebeurd”

 

Jim Lovell

 

 

 

“Ambitie is weigeren te stoppen voor onszelf, leiderschap is weigeren te stoppen voor anderen”

 

Simon Sinek

 

 

 

“Waardigheid is een mooie eigenschap, vooral als die wordt toegepast onder moeilijke omstandigheden”

 

Mart de Kruif

 

 

 

“Vertel mensen nooit hoe ze dingen moeten doen. Vertel ze wat het doel is en ze zullen je verrassen met hun vindingrijkheid”

 

George S. Patton

 

 

 

“In de toekomst zullen leiders diegenen zijn die het lukt om anderen aan de macht te helpen”

 

Bill Gates

 

 

 

“Leiderschap is niets anders dan weten wie je bent en wat je wil en dat kunnen transformeren in voordeel voor anderen”

 

Remco Claassen

 

 

 

“Het probleem is niet dat er bonussen zijn, het probleem is dat er geen malus is”

 

Joris Luyendijk

 

 

 

“Macht zet aan tot corruptie. Absolute macht tot absolute corruptie”

 

John Dalberg Acton

 

 

 

“Leiders die niet luisteren zullen uiteindelijk worden omgeven door mensen die niets te zeggen hebben”

 

Andy Stanley

 

 

 

“Congruentie in denken en doen genereert vertrouwen als beloning”

 

Rijk Binnekamp

 

 

 

“Halsstarrig vasthouden aan het verleden is even erg als ondoordacht veranderen”

 

Jan Timmer

 

 

 

“Leiders zouden niet in de spiegel moeten kijken, maar uit het raam!”

 

Manfred Kets de Vries

 

 

 

“Goede leiders hebben geleerd van hun ervaringen. Slechte leiders hebben deze ervaringen nog niet gehad”

 

Silvia Koning

 

 

 

“Een origineel idee, dat is niet zo moeilijk. De bibliotheek is er vol van”

 

Stephen Fry

 

 

 

“Leiderschap vereist twee dingen: 1 een VISIE van de wereld die nog niet bestaat en 2 het VERMOGEN het te communiceren”

 

Simon Sinek

 

 

 

“Een leider worden, staat gelijk aan jezelf worden. Dat is precies hoe eenvoudig het is, en zo moeilijk is het ook”

 

Warren Bennis

 

 

 

“Als je als leidinggevende niet goed weet wat je doet, doe het dan liever niet”

 

Mathieu Weggeman

 

 

 

“Als je problemen wilt, probeer dan iemand te sturen die niet gestuurd wil worden”

 

Ken Blanchard

 

 

 

“Bij een werkelijk groot mens voel je je niet klein. Bij een werkelijk groot mens voel je je groots”

 

Eckhart Tolle

 

 

 

“Het is veel makkelijker vooraf te sturen dan achteraf om vergeving te vragen”

 

Mart de Kruif

 

 

 

“Het management werkt in het systeem, het leiderschap werkt aan het systeem”

 

Stephen R. Covey

 

 

 

“Geaccepteerd leiderschap getuigt van een groot zelfoplossend vermogen”

 

Iwan Jorissen

 

 

 

“Goede leiders zijn handelaren in hoop”

 

Manfred Kets de Vries

 

 

 

“Leiderschap gaat niet over de baas zijn. Leiderschap gaat over zorgen voor de mensen over wie je de baas bent”

 

Simon Sinek

 

 

 

De grootste fout die een baas kan maken, is niet te zeggen: “Goed gedaan”

 

John Ashcroft

 

 

 

“Het is beter om als leider op de achtergrond te bijven en anderen naar voren te schuiven. Dit geldt speciaal bij het vieren van een succes. Jij treedt op de voorgrond als er gevaar dreigt. Dan zullen mensen je leiderschap waarderen”

 

Nelson Mandela

 

 

 

“Een leider die leidt, lijdt niet”

 

Rijk Binnekamp

 

 

 

“Je visie wordt pas duidelijk als je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt zich bewust”

 

Carl Gustav Jung

 

 

 

“Als het stormt moet de kapitein aan dek zijn”

 

Fokke Aukema

 

 

 

“De gedachte dat managers in elke sector zouden kunnen werken, is inmiddels uit de mode. Je gaat een voetbalcoach toch ook niet in een hockeyteam zetten”

 

Koen Marichal

 

 

 

“Iemand die de baas is en zegt wat je moet doen, is niet de beste manier van werken”

 

Ben Kuiken

 

 

 

“Of leiders gevolgd worden hangt van 2 zaken af: hoe competent ben je en hoe warm ben je? Moreel gezag begint bij de relatie. First connect, then lead”

 

Jesse Segers

 

 

 

“Het is juist de twijfel die ruimte biedt voor dialoog, voor verwondering, voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën”

 

Rijk Binnekamp

 

 

 

“Wees vriendelijk tegen hen die je tegenkomt als je de ladder van succes beklimt, want je zult ze later tegenkomen als je naar beneden komt”

 

Jimmy Durante

 

 

 

“Intelligentie en energie zonder integriteit is dodelijk! Wanneer je iemand aanneemt zonder integriteit kun je maar beter hopen dat hij dom en lui is!”

 

Warren Buffet

 

 

 

“Leiding geven bestaat niet in mensen op hun hoofd timmeren. Dat is mishandeling, geen leiderschap”

 

Dwight D. Eisenhower

 

 

 

“Het DNA van leiderschap is: egoïsme, lef, slim, empathie, creativiteit, onafhankelijkheid in denken en bescheidenheid”

 

Toon Gerbrands

 

 

 

“Er is een sterke vis nodig om tegen de stroom in te zwemmen. Zelfs een dode kan meedrijven”

 

John Crowe

 

 

 

“Regels overtreden hoort bij leiderschap”

 

Fokke Aukema

 

 

 

“Leiderschap is gewoon goed uitgevoerd management”

 

Henry Mintzberg

 

 

 

“Een goed leider kun je herkennen omdat hij een team inspireert, om vertrouwen in de leider te hebben. Een groots leider herken je omdat hij het team inspireert, vertrouwen in zichzelf te hebben”

 

Richard Kovacevich

 

 

 

“Wie met zachtheid beveelt, wordt het best gehoorzaamd”

 

Seneca

 

 

 

“Wat vertrouwen genereert is het zichtbare respect van de leider voor de volgers”

 

Laurence J. O’Toole

 

 

 

“De moed van een leider om zijn visie te realiseren komt vanuit zijn passie, niet vanuit zijn positie”

 

John C. Maxwell

 

 

 

“Persoonlijk leiderschap is het proces van het je voor ogen houden van je visie en je waarden, en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn”

 

Stephen R. Covey

 

 

 

“Iedereen deugt, de vraag is alleen: waarvoor?”

 

Toon Gerbrands

 

 

 

“Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daarop af te stemmen”

 

Stephen R. Covey

 

 

 

“Alleen maar ‘managen’ komt neer op de maatschappelijke ladder beklimmen en bovenaan ontdekken dat hij tegen de verkeerde muur staat”

 

Stephen R. Covey

 

 

 

“Heb je het geduld om troebel water met rust te laten totdat het vanzelf weer helder wordt?”

 

Lao Tse

 

 

 

“Niemand staat boven de wet en vooral leiders niet”

 

Joep Schrijvers

 

 

 

“Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden, maar met houding en daden”

 

Harold S. Geneen

 

 

 

“Ken uzelf”

 

Plato

 

 

 

“De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers”

 

Ralph Nader

 

 

 

“Tracht niet een man van succes te zijn, probeer liever een man van waarde te zijn”

 

Albert Einstein

 

 

 

“Ik meet het succes van iemand niet aan hoe hoog hij klimt, maar aan hoe hoog hij weer opveert als hij de bodem raakt”

 

George S. Patton

 

 

 

“Het probleem van geen doel hebben, is dat je je hele leven heen en weer kunt rennen zonder te scoren”

 

Bill Copeland

 

 

 

“Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogen”

 

Colin Powell

 

 

 

“Leiderschap moet je verdienen. Je moet het niet opzoeken”

 

Frederik Willem de Klerk

 

 

 

“Als je wilt leiden, moet je volgen”

 

Lao Tse

 

 

 

“Leiderschap is makkelijk te begrijpen, maar moeilijk om te doen”

 

Dominique Haijtema

 

 

 

“Ik geef mijn medewerkers een kompas, geen kaart”

 

Paul E. Jacob

 

 

 

Comments are closed.