Leiderschap en authenticiteit II

Verbinding

In mijn column van 26 augustus j.l. over leiderschap en authenticiteit schreef ik dat in authenticiteit bijzondere aspecten verborgen zitten zoals kwetsbaarheid en verbinding. Ik ben toen vooral dieper ingegaan op het aspect kwetsbaarheid. In deze column wil ik dieper ingaan op het aspect verbinding.

 

De ziel van leiderschapDe ziel van leiderschap

Deepak Chopra schrijft in zijn laatste boek “De ziel van leiderschap”“het geheim van groot leiderschap is in contact staan met de ziel”. Chopra ziet de ziel als de plek waar het kernbewustzijn zetelt. Het is de plek waar je zingeving, context, intuïtie, creativiteit, inspiratie, visie, vrije wil, intelligentie, kracht en liefde vindt. In mijn woorden heb je het hier over verbinding. In verbinding zijn met jezelf, in je eigen kracht staan. Vanuit de verbinding met jezelf kun je vervolgens verbinding aangaan met je omgeving.

Grote leiders weten dit en handelen hiernaar. Wanneer leiders minder of niet in verbinding zijn met zichzelf reageren ze meer op de buitenwereld, wat anderen van hun verwachten. Deze leiders ontlenen hun kracht aan anderen en handelen meer vanuit ego, geldingsdrang en honger naar macht.

 

Macht

Er bestaan nogal wat misverstanden over macht aldus Chopra. Macht klinkt als manipuleren, uitbuiting en machtsmisbruik. Chopra onderscheid twee soorten macht: persoonlijke macht en macht afkomstig van een instituut, zoals geld, politiek of contacten.

 

institutionele machtInstitutionele macht

De meeste macht in de wereld is institutionele macht. Leiders die hier uit voortkomen zijn vaak bang om kwetsbaar, oprecht of zacht te zijn, want institutionele macht en dus hun leiders bestaan slechts zolang dat het instituut dat toestaat. Het zijn leiders die leven als robot. Ze handelen routinematig en boren geen diepere lagen aan. Ze leiden hun leven zonder doel en reflectie en staan niet stil bij een antwoord op vragen als: wat is de zin van mijn bestaan? Welke bijdrage wil ik leveren aan deze wereld?

 

Persoonlijke macht

Persoonlijke macht daarentegen kan je niet worden afgenomen, want die komt vanuit jezelf. Leiders die vanuit de ziel leiden maken gebruik van persoonlijke macht. Wanneer je verbonden bent met je ziel kun je vanuit visie, creativiteit en eenheidsbesef je eigen behoeften en die van anderen tegemoet treden. Deze leiders zijn immuun voor kritiek en jaloezie. Ze opereren vanuit een overtuigende bescheidenheid, zijn wars van publieke bewondering en kloppen zichzelf nooit op de borst. Projecteren hun ambitie op het team of organisatie en niet op zichzelf en handelen met kalme vastberadenheid. Voelen zich niet beter of slechter dan een ander, durven authentiek te zijn en vertrouwen hoofdzakelijk op bezielde normen. Het zijn leiders die in de spiegel kijken en niet uit het raam als er verantwoordelijkheid genomen moet worden en geven nooit de schuld aan anderen, externe factoren of pech.

 

authenticiteitAuthentiek leider

Leidinggeven vanuit persoonlijke macht en authenticiteit betekent dat je macht op een zuivere manier inzet. Je staat zelf in je kracht en daarbij zet je anderen in hun kracht. Een authentieke leider ontleent zijn kracht niet aan andere mensen, maar aan zijn eigen diepste wezen. Hij gaat zijn team of organisatie voor in het vervullen van hogere doelen, waarbij het potentieel van zijn team of organisatie naar een steeds hoger plan wordt getild.

Wanneer een leider luistert naar zijn innerlijke stem en hij weet wat zich in zijn diepste kern afspeelt, dan is wat hij te geven heeft oneindig. Ook hier moet zijn overtuiging zijn “ik ben genoeg!”

Bron: Deepak Chopra “De ziel van leiderschap”

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column