Leven met een zeven

 

Leven met een zeven is de titel van deze column. Een realistisch streven lijkt mij. Er zijn echter verschillende factoren die van invloed zijn op ons gevoel van welbevinden en dit realistische streven onder druk zetten. Deels hebben ze te maken met ons werk, deels met de manier waarop we met onze vrije tijd omgaan. Over deze factoren en meer specifiek de rol van Social Media lees je onderstaand.

 

De sociale staat van Nederland

Nederlanders staan er best wel goed voor. Gemiddeld geven wij ons leven een 7.8. Tachtig procent van ons voelt zich gezond. Het percentage hoger opgeleiden is gestegen van 31% in 2008 naar 37% in 2017. Het gros van ons is zeer tevreden met hun woning. En in vergelijking met bewoners in andere landen hebben we veel vertrouwen in elkaar en in onze instituties. Aangetekend mag worden dat de politiek er v.w.b. vertrouwen wat bekaaid van af komt. Op de erelijst van gelukkige landen staat Nederland op de zesde plaats. Al deze informatie is recent verzameld door het Sociaal Cultureel Planbureau in een rapport over “De sociale staat van Nederland”. Concluderend zou je kunnen stellen dat wij Nederlanders best wel weten hoe goed we het hebben, leven met een zeven!

 

Leven met een zevenDe keerzijde

Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen met burn-out schrikbarend. In de afgelopen 2 jaar is er een stijging van maar liefst 50% vastgesteld. Zo’n 15% van de vrouwen en 9% van de mannen heeft een burn-out gehad. Dit blijkt uit onderzoek van universiteit Nyenrode i.s.m. Intermediair.

 

 

Oorzaken

De fors aantrekkende arbeidsmarkt brengt in de praktijk een hogere werkdruk met zich mee. Bovendien is de arbeidsmarkt de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Een vast dienstverband is niet langer vanzelfsprekend. Het aantal ZZP-ers en mensen met een tijdelijk of flexibel dienstverband is schrikbarend gestegen. Aan een vast dienstverband zitten nogal wat voordelen. Dat leidt ertoe dat werknemers met een vast dienstverband minder kans op burn-out hebben. Hoe groter de inkomensonzekerheid, hoe groter het burn-out risico.

Onze hersenactiviteit is fors toegenomen omdat we geleidelijk steeds meer werk zijn gaan doen waarbij we onze hersenen moeten gebruiken. Veel fysiek werk is verdwenen en er is zittend werk achter een computer voor in de plaats gekomen. Dit soort werk kan sneller leiden tot mentale vermoeidheid.

Technische evoluties volgen elkaar in steeds sneller tempo op. We moeten ze volgen en begrijpen. Alles moet steeds beter en sneller en het is een ware kunst om bij te blijven in de ratrace.

Informatie is er altijd en overal en vooral in overvloed. TV, radio, computer, smartphone, we krijgen alsmaar meer informatie te verstouwen waardoor velen gebukt gaan aan een “informatie overload”.

Onze moderne communicatiemiddelen zijn zodanig geëvolueerd dat we worden geacht 24/7 beschikbaar en bereikbaar te zijn. Denk aan berichtjes die je “moet” beantwoorden op sociale netwerken als Facebook, Twitter, WhatsApp, etc..

 

Social MediaSocial Media

Ik wil hier graag kort ingaan op de rol van Social Media in ons leven. Uit onderzoek door de Radboud Universiteit onder werknemers blijkt er weliswaar geen direct verband tussen Social Media gebruik, emotionele uitputting en ervaren stress, maar wordt er wel degelijk een mogelijke samenhang vermoed tussen deze variabelen. Onderzoek van de Universiteit Utrecht onder adolescenten laat in ieder geval zien dat een hogere frequentie van Social Media gebruik significant meer depressieve klachten voorspelt. 

 

Welbevinden

Naast de eerde genoemde factoren zijn er dus aanwijzingen dat de rol van Social Media van invloed is op ons gevoel van welbevinden. Het gemiddelde Social Media platform lijkt te zijn gevuld met foto’s en berichtjes van uitsluitend leuke en fantastische gebeurtenissen. We zijn voortdurend bezig onze buitenkant te versterken. Maar voor onze binnenkant, onze angst, twijfel en verdriet is er op Social Media gebied weinig tot geen ruimte.

Zelfs het verlies van een dierbare moet, als we sommige Social Media geloven, worden aangegrepen om er een “feestje” van te maken.

 

Welbevinden en leven met een zeven

Niemand leidt een leven dat louter bestaat uit hoogtepunten, al doen veel Social Media platforms anders vermoeden. Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met verlies en de pijn en verdriet die daar bij horen. Het zijn de momenten dat je je leven als zwaar ervaart en als rapportcijfer waarschijnlijk een onvoldoende scoort. Gelukkig zijn er ook de momenten dat het fantastisch gaat. Verliefdheid of geboorte van een kind zijn zulke momenten. Je ervaart het geluk tot in je vingertoppen en mooier gaat het niet worden. Het leven is een glooiend landschap met toppen en dalen. Het is goed je te realiseren dat de op Social Media vrijwel uitsluitend getoonde toppen weinig realistisch zijn. Ze geven een vertekend beeld van de werkelijkheid.

Wil je meer weten over de invloed van Social Media op ons welbevinden en bovendien aardiger, verstandiger en gelukkiger worden, dan kan ik je aanraden Jaron Lanier eens te lezen.

 

En dat was ’t voor vandaag
Nu is alles wat ik vraag
Leven met ’n 7
Al dat streven naar een 10
Terwijl ik eigenlijk misschien
Wil leven met een 7

 

Doe Maar – Leven Met Een Zeven

 

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column