Vitaliserende loopbaancoaching

Vitaliserende loopbaancoachingIs dit alles?

En dan, op een dag, denk je bij jezelf, “is dit nu alles?” Je voelt je gevangen in een baan die je geen energie oplevert, maar die energie, veel energie kost. Of misschien heb je de pech (of het geluk) dat er een reële kans bestaat je baan kwijt te raken. Kortom, het is tijd na te denken over vitaliserende loopbaancoaching.

 

vitaliserendLoopbaancoaching

Je kunt je richten op bestaande vacatures op de arbeidsmarkt. Je zou ook eens stil kunnen staan bij de vraag: “wat wil ik nu echt!” Helderheid krijgen op de vraag wat je het allerliefst zou willen. Willen op werkgebied, op het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Een (loopbaan)coach kan hierin voor jou een belangrijke rol vervullen. Hij kan je begeleiden naar een nieuw loopbaanperspectief. Spijkerman en Admiraal¹ noemen een zestal vertrekpunten ten aanzien van loopbaancoaching. Bij de:

 • aanpassingsvisie richt begeleiding zich op het vervullen van bestaande vacatures op de arbeidsmarkt.
 • rekruteringsfunctie richt begeleiding zich op het vervullen van bestaande en toekomstige functies in een specifieke organisatie.
 • matchingsfunctie richt begeleiding zich op het individu om voor hem de meest geschikte baan te vinden, door een goede vertaling van persoonlijke competenties naar functievereisten.
 • maatschappijkritische visie richt begeleiding zich op het helpen van kansarmen naar betere loopbaan en werkkansen.
 • mobiliteitsvisie richt begeleiding zich op het flexibel blijven van de werknemer en aan te sluiten op veranderingen in de organisatie.
 • zelfsturingsvisie richt begeleiding zich op mensen leren hun eigen loopbaan als een project in de door hen gewenste richting te sturen.

 

zelfsturingsvisieZelfsturingsvisie

Mensen terugbrengen naar hun verlangen is mijn missie. Het zal dan ook niet verbazen dat ik het liefst werk vanuit de zelfsturingsvisie. Mijn uitgangspunt is dat een vitale organisatie een verzameling is van vitale mensen. Vitaliserende zelfsturing vormt een absolute voorwaarde. Uitganspunt hierbij is:

 • Dat we streven naar werk dat we als zinvol ervaren;
 • Streven naar werk dat ons vitaliseert;
 • Houden van bezielde en bezielende mensen;
 • Ieder mens heeft een unieke bijdrage aan de samenleving;
 • Ieder mens vindt voldoening in het leveren van zijn unieke bijdrage.

 

Het Koersonderszoek

Zelf werk ik graag met Het Koersonderzoek van Adriaan Hoogendijk². Het Koersonderzoek bestaat uit acht gesprekken. De frequentie van de gesprekken is eenmaal per twee weken. De cliënt gaat de nodige vragen beantwoorden en opdrachten vervullen. Het onderzoek duurt circa vier maanden. Het wordt in het achtste gesprek afgesloten met een bespreking van de rapportage. Hierin zijn alle persoonlijke en professionele bevindingen neergelegd. De uitkomst van het onderzoek vormt het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Het is aangevuld met aandachtspunten en aanbevelingen met betrekking tot de professionele toekomst.

Bronnen:

¹Loopbaancompetenties, Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal

²De schoonheid van Coachen, Adriaan Hoogendijk

 

Meer weten over vitaliserende loopbaancoaching, lees hier verder

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column