De verschillen tussen motivatie en inspiratie

motivatieMotivatie en inspiratie

In de wereld van de redenaarskunst, waarin mensen betaald krijgen om tegen mensen te praten, noemen sommige sprekers en beroemdheden zichzelf soms “motivatiesprekers”. Je ziet ze op conferenties, conventies en grote bedrijfsvergaderingen. Met groot enthousiasme en energie doen ze hun ding voor een groot publiek, in de hoop dat je de bijeenkomst “gemotiveerd” verlaat.

Ongeacht de omgeving gaan deze situaties niet over motiveren maar over inspireren. Het zijn geen ”motivatiesprekers”, maar inspirerende sprekers. Natuurlijk is het prima dat je als leider ook anderen kunt inspireren, maar de tool motiveren mag zeker niet ontbreken in je gereedschapskist. Motiveren gaat over iets anders dan inspireren.

Motivatie gericht op actie

Motivatie is gericht op actie. Je kunt motivatie zien als iets wat er voor zorgt dat iemand iets doet of uitvoert. De wens om iets te doen wat je wilt ook daadwerkelijk te doen. Als leider motiveer je door het creëren van voorwaarden die een werknemer tot een hoog en productief functioneringsniveau stimuleren. Als leider kun je iemands motivatoren, de intrinsieke en extrinsieke factoren die iemand iets laten doen of uitvoeren, beïnvloeden.

 

MotivatieMoreel opkrikken

Jammer genoeg gebruiken leidinggevenden soms harde maatregelen om het moreel op te krikken. In essentie wordt deze aanpak gestuurd door angst. Enkele voorbeelden hoe je dit als leidinggevende kan doen:

 • Maak ruzie met personeel dat het niet me je eens is.
 • Ontsla plotseling wat personeel, of plaats ze onverwacht over om de rest van het team iets duidelijk te maken.
 • Bestraf personeel elke keer als er iets fout gaat.
 • Onderbreek personeel wanneer ze in discussie willen gaan en geef duidelijke opdrachten om duidelijk te maken wat ze moeten doen en wie de baas is.
 • Geef personeel flink de wind van voren als er iets fout gaat.
 • Maak op subtiele wijze kleinerende opmerkingen op suggesties van personeel die je niet de moeite waard vindt.
 • Laat duidelijk merken dat je boos bent wanneer er zich een probleem voordoet.

 

Stressvolle situaties

Mogelijk herken je deze tactieken en mogelijk heb je ze zelf wel eens toegepast. Waarom doen leiders dit soms. Ik zie het nogal eens gebeuren in stressvolle situaties. Er is:

 • Verzet van het personeel tegen het beleid.
 • Forse druk om bepaalde doelen te bereiken of aan eisen te voldoen.
 • Een veeleisende directie die ontevreden is met de resultaten van het team.
 • Te veel werk, de middelen zijn beperkt en er zijn strakke deadlines.
 • Nieuw en onervaren personeel.
 • Personeel presteert onder de maat.

 

Beïnvloeden motivatoren

Het is raadzaam om als leider in een stressvolle situatie eens een stapje terug te doen, een zachte steen op te zoeken, te gaan zitten en je af te vragen hoe je het anders kunt doen. Onderstaand een zeker niet volledige opsomming van intrinsieke en extrinsieke motivatoren of beloningen die als positieve stimulans kunnen dienen voor het functioneren van je personeel. Door er als leidinggevende gebruik van te maken beïnvloed je de motivatoren van je medewerkers.

Intrinsieke en extrinsieke motivatoren

Artikel in bedrijfsblad van goed werk of service aan een klant / Autonomie / Bedrijfskleding / Beïnvloedende beslissingen en leiding / Betaald lidmaatschap van een sportclub / Betaald lidmaatschap van een vakbond / Betrokken worden bij hogere vergaderingen / Betrokken worden bij belangrijke beslissingen / Betrokken worden bij planning / Extra vrije tijd buiten vakanties om / Festiviteiten om successen te vieren / Financiële bonussen / Flexibel rooster / Geïnformeerd blijven worden / Getoonde interesse in de ontwikkeling van iemands carrière / Gezinsvriendelijke omstandigheden / Goede communicatie en vertrouwensrelatie met je baas / Goede functionerings beoordeling / Goede premies of commissies / Groepsbarbecues / Groepsrecreatie of sociale activiteiten /  Ideeën uitgevoerd zien worden / Kaartjes voor sportevenementen of concerten / Kans om aantrekkelijke projecten te leiden /  Kans om creatief te zijn / Kans om nieuwe dingen te leren / Kans om oplossingen te verzinnen en problemen te helpen oplossen / Kans om te reizen / Kantoor of een beter kantoor krijgen / Keuze in werkschema en vakanties /  Leuke opdrachten / Lunch en diner op kosten van het bedrijf /  Leidinggevende die zich voor jou of voor verbeteringen inzet / Mentoring / Mobiele telefoon, laptop / Mogelijkheden tot bedrijfsspaarregeling / Nieuwe apparatuur of gereedschap / Ondersteuning bij het oplossen van problemen / Ondersteuning van de staf / Openlijke erkenning / Opleidingsvoordelen / Parkeerplaats / Persoonlijke aandacht bij speciale gelegenheden / Positieve feedback / Prestatie erkend door management / Presentaties maken waardoor je opvalt / Promotie / Publicatie van behaalde resultaten / Snelle reactie op voorstellen / Snoep en bloemen als waardering / Speciale projecten en opdrachten / Telewerken / Trainingen verzorgen / Uitdagend werk / Verbetering van functioneren / Vertegenwoordigen van het bedrijf bij speciale gelegenheden / Voldoende opslag / Waarderingsverklaring met een kopie in het persoonlijk dossier / Weekendje weg op kosten van het bedrijf / Werken met getalenteerde, betrokken mensen / Weten dat er naar je geluisterd wordt / Werkverrijking / Winstdeling / Zeggenschap over hoe je werk wordt uitgevoerd / Zorg en hulp van anderen.

 

Bron: Coachen voor dummies

 

Meer weten over leiderschapsontwikkeling, lees hier verder.

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column