Rapport

RapportRapoor

Het is met rapport als met geld. Je beseft pas dat je een probleem hebt als je bijna zonder zit. Het woord rapport (spreek uit als rapoor) is ontleend aan het Franse woord rapporter (terugbrengen). De omschrijving van rapport is: invoelende relatie of begrip. Het gaat bij rapport dus om tweerichtingsverkeer. Je hebt rapport met iemand als je oprecht vertrouwen en respect voor de ander ervaart, wanneer je gemakkelijk met de ander spreekt ongeacht hoe de ander van je verschilt en wanneer je oprecht kunt luisteren en weten dat ernaar je wordt geluisterd.

Rapport is niet een techniek die je naar believen in- of uitschakelt. Het is een voortdurende stroom tussen gesprekspartners. Je hoeft de ander niet per se aardig te vinden om rapport op te kunnen bouwen. Het een respectvolle manier om met anderen om te gaan en een manier van zaken doen. Rapport is hiermee de sleutel tot succes en beïnvloeding, zowel in je privéleven als in een meer zakelijke sfeer.

 

receptieWanneer je wat meer gevoel bij rapport hebt is het niet zo moeilijk om waar te nemen wanneer mensen in rapport zijn met elkaar. Op een willekeurige receptie is het vaak in één oogopslag waarneembaar. Mensen die in rapport zijn hebben eenzelfde lichaamshouding en gelijkende gebaren, bewegingen en energieniveau. Zou je verder inzoomen dan ontdek je dat stemgeluid, spreeksnelheid, woordgebruik, ademhalingstempo ook grote gelijkenis hebben. Mensen zijn als het ware gespiegeld aan elkaar.

 

Mehrabian

In een inmiddels klassiek onderzoek van professor Mehrabian van de Universiteit van Californië in Los Angeles is aangetoond dat communicatie wordt bepaald door drie factoren:

 • lichaamstaal
 • stemgeluid
 • woorden

 

Eerste indruk

In termen van opbouwen van rapport mag je er dus van uitgaan dat jij de boodschap bent. De eerste indruk is een belangrijke. Kom je te laat, nog snel je stukken bij elkaar zoekend op een vergadering. Of zorg je dat je op tijd, fris en voorbereid verschijnt. Wanneer je begint te praten, mompel je dan je woorden richting de vloer of kijk je mensen rechtstreeks en met vertrouwen aan voordat je luid en duidelijk begint te praten.

RapportVoor mij is het in ieder geval helder dat je eerst in rapport met jezelf dient te zijn om succesvol rapport met anderen te kunnen opbouwen. Ik heb ook wel eens een mindere dag, net als ieder ander. Wat vermoeid, wat minder geconcentreerd, etc. Elke keer sta ik weer versteld van wat dit bij de ander(en) teweeg brengt. Alles wordt stropiger, het gaat veel moeizamer. Hoe mooi is het dan om ook de andere kant te ervaren. Vanuit het rapport met jezelf, rapport met de ander(en) te kunnen opbouwen en te merken welke enorme positieve effecten dat heeft. Je komt in rapport met jezelf door te zorgen dat er een goede persoonlijke balans is in:

 • De manier waarop je eruitziet, klinkt en handelt
 • De vaardigheden die je hebt aangeleerd
 • De waarden die je hanteert
 • Je overtuigingen
 • Je doel in het leven
 • Jezelf te zijn

 

Enkele tips om het rapport op te bouwen met (de) ander(en):

 • Probeer oprecht te weten wat voor de ander belangrijk is door te beginnen met anderen te begrijpen in plaats van te verwachten dat ze eerst jou begrijpen.
 • Luister naar de sleutelwoorden, favoriete uitdrukkingen en de manier van spreken die de ander hanteert en bouw die subtiel in je eigen conversatie in.
 • Ga na hoe iemand bij voorkeur met informatie omgaat. Is hij dol op details of wil hij alleen een totaalbeeld? Pas vervolgens bij het spreken je hoeveelheid informatie aan.
 • Adem in hetzelfde tempo als je gesprekspartner.
 • Zoek naar de intentie van de ander en let niet zozeer op wat de persoon doet of zegt. Misschien snapt hij niet alles, maar ga ervan uit dat hij zijn hart op de juiste plaats heeft.
 • Pas je lichaamstaal, gebaren, klank van je stem en je spreeksnelheid aan.
 • Respecteer de tijd, energie, favoriete personen, etc. van de ander. Dit zijn voor de ander belangrijke hulpbronnen.

Om mensen te leiden, ze door jou kijk te beïnvloeden, zal je je eerst op de ander moeten afstemmen. Dit houdt in dat je echt naar ze luistert, ze volkomen respecteert, hun achtergrond begrijpt en geduld met ze hebt. En het is goed je altijd en overal te realiseren dat met rapoor alles kan en zonder rapoor niets.

 

Meer weten over NLP, hier vind je meer.

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column