Recensies

RecensiesSinds februari 2018 schrijf ik af en toe recensies voor Management & Consulting. Volgens  het woordenboek is een recensent iemand die een boek en/of tijdschrift doorloopt en vervolgens een onafhankelijke en deskundige beoordeling geeft. Onafhankelijk ben ik zeker, of ik deskundig ben dat laat ik graag aan de lezer over. Ik ben in ieder geval niet het type recensent dat bij voorbaat al zuur reageert op het schrijven van een ander. Ik heb groot respect voor een ieder die de pen ter hand neemt en zijn best doet de lezer mee te nemen in een bespiegeling, idee of gedachte.

 

Recensies

 

Six batteries of change28 februari 2018 – In Six batteries of Change poneren de Belgische auteurs Peter De Prins, Geert Letens en Kurt Verweire – allen verbonden aan de Vlerick Business School – een nieuw model voor effectieve verandering. In zes punten definiëren ze extra aandachtsgebieden voor betere resultaten binnen organisaties. Lees hier verder….

 

 

 

Tweebenig samenwerken27 maart 2018 – Tweebenig samen werken gaat in op het accentverschil tussen sámenwerken en samen wérken. In een veertigtal hoofdstukken, geschreven door een kleine vijftig auteurs, wordt onder redactie van Martine de Jong, Has Bakker en Fieke Robeerst, nieuw gedachtegoed aangereikt om het groeiend aantal maatschappelijke vraagstukken effectiever aan te gaan. Lees hier verder….

 

 

Doe het zelf leiders17 april 2018 – Een praktijkboek voor zelforganisatie, dat is het door Hans Begeer geschreven Doe-het-zelf leiders – De hiërarchie voorbij. De naam ‘praktijkboek’ zegt het al, vooral gericht op de praktijk, minder gericht op de theorie. Het is een compact geschreven boek waarin heel veel informatie is verwerkt. Lees hier verder….

 

 

 

De zinmakers14 mei 2018 – In De zinmakers duikt filosoof en ontregelaar Ben Kuiken in de wereld van complexiteit en onzekerheid. Een boek voor professionals, bestuurders, managers en eigenlijk iedereen die zin probeert te geven aan ontwikkelingen in maatschappij en organisatie. Lees hier verder….

 

 

 

Van indammen naar laten stromen26 juni 2018 – Concreet werken aan innovatie van publieke organisaties is waar “van indammen naar laten stromen”, directeuren, programmaleiders, managers en medewerkers van publieke organisaties moet helpen in hun zoektocht naar nieuwe manieren van werken. Ik heb het boek met interesse gelezen en ik zal direct met de deur in huis vallen: het is een goed boek. Lees hier verder….

 

 

 

Imperfecte adviseur11 oktober 2018 – Wanneer we iets imperfect noemen, bedoelen we dat het niet goed, of niet helemaal gelukt is. Dat hebben we niet graag en we schamen onszelf er vaak over. Het maakt ook dat erover praten met anderen iets is dat we liever niet doen. Om je imperfectie open met anderen te delen is moed nodig. In de veiligheid van een supervisiegroep of tegenover een coach of goede collega lukt het met wat goede wil nog wel, maar daarbuiten dat is andere koek. Gelukkig is er aan moedige adviseurs geen gebrek in de ‘Imperfecte adviseur’. Lees hier verder….

 

Leiderschap van de programmamanager24 januari 2019 – ‘Leiderschap van de programmamanager’ gaat in op de manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft en daarmee het verschil maakt tussen programma’s die slagen of mislukken. Vanuit die gedachte hebben Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop een relevant boek geschreven. Alle drie vanuit jarenlange ervaring als programmamanagers in zowel de publieke- als private sector. Lees hier verder…

 

 

Advieskunst10 april 2019 – Soms moeten er dingen anders binnen een organisatie en dat is in de regel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook ogenschijnlijk minder complexe veranderingen willen in de praktijk nogal eens weerbarstig zijn en daardoor toch een stuk complexer dan aanvankelijk gedacht. Vandaar dat organisaties er vaak voor kiezen zich te laten adviseren. Lees hier verder…

 

 

Comments are closed.