Referenties

“In het verleden en heden heb ik al verschillende keren uit de kennis en ervaring van Rijk mogen putten. Rijk is veelzijdig en beschikt over veel kennis op het gebied van leiderschap en management. De benadering is afwachtend en luisterend en op het juiste moment zegt Rijk de juiste dingen. Hij is altijd op tijd en stipt met afspraken. Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt Rijk actief zijn steentje bij en blijft het niet bij alleen een stukje hierover op de website ‘omdat het hip is’, Rijk brengt het ook in de praktijk. Omdat Rijk veel analyseert en waarneemt, ziet hij dingen bij andere mensen welke ze niet woordelijk vertellen maar wel non-verbaal communiceren. Zijn ervaring helpt je aan inzichten en duwen je de goede kant op.

Natuurlijk moet je de tips altijd zelf in praktijk brengen en daarmee zelf de verantwoordelijkheid nemen. Hoe waardevol de tips in de praktijk zijn hangt dus veel af van wat de persoon er zelf mee doet. De belezenheid van Rijk is ook handig omdat hij over vele onderwerpen goede boeken kan adviseren. Dat vind ik zelf prettig omdat ik graag boeken lees die gaan over management en leiderschap. Door de gesprekken met Rijk heb ik veel geleerd over mijzelf en wat het over mijzelf zegt als ik op een bepaalde manier tegen een situatie aankijk. Rijk is mensgericht en heeft antennes voor de ‘gevoelstemperatuur’. Rijk, heel erg bedankt voor je inzet bij mijn bedrijf en bij mij persoonlijk”

Wezep, Henk Oostendorp – Oostendorp Muziek B.V.

____________________

 

ScaniaErg betrokken, zet je soms via een omweg op een ander pad. Laat je goed nadenken over wat je doet en wil. Probeert je oprecht te helpen.

Zwolle, Jan Groen – Scania Nederland B.V.

 

 

____________________________

 

“Rijk werd ons in 2013 ‘aangeraden en aangeboden’ door generaal Van Wiggen die ons opbouwwerk (lees: burgerinitiatief) in Bovensmilde een tijd lang op meerdere fronten met manschappen en materieel ondersteunde. Als vrijwilligersorganisatie met onze zelfgekozen en menselijkerwijs zeer complexe opdracht om de kloof tussen Nederlanders en Molukkers te slechten die na de schoolgijzeling in 1977 in Bovensmilde de dagelijkse gang van zaken in het dorp – en het welzijn van individuen – diep bleef beïnvloeden, worstelden we na vier jaar met strategische en organisatorische vraagstukken. Rijk heeft ons in twee sessies door middel van oefeningen inzicht gegeven in onze onderlinge verhoudingen en wisselwerkingen en ons geholpen gezamenlijk te focussen. Het effect van beide teambuildingsessies is geweest dat een aantal onderlinge relaties is versterkt, sterkten en zwakten van individuen en het collectief duidelijker werden en ik als trekker zicht kreeg op het gezamenlijke potentieel van de groep.” 

Eveline van der Vliet
trekker BrinkBaru Bovensmilde / voorzitter stichting Brink Bovensmilde  

 

_____________________

 

“Ik heb met Rijk enkele sessies gehad om meer inzicht te krijgen in mezelf, hoe ik doe en waarom ik dat doe. De stap naar Rijk was een makkelijke, omdat mijn vrouw voor loopbaanbegeleiding bij hem is geweest en daar veel aan heeft gehad. Daarnaast ken ik Rijk al enige jaren doordat hij met zijn hond bij mij op cursus is geweest. De samenwerking, openheid, diepgang en wederzijdse kwetsbaarheid die onze gesprekken kenmerkten hebben ervoor gezorgd dat ik een stuk verder ben gekomen in de zoektocht naar mezelf. 

Wat ik altijd erg prettig vond was dat Rijk in alles mee heeft gedaan, maar ook dat hij ook zijn eigen ervaringen heeft gedeeld. Er waren hier en daar overeenkomsten in de dingen waar ik tegen aan liep en die Rijk al had overwonnen. Niet alleen de dingen waar ik tegen aan liep werden besproken, maar ook hebben we gebrainstormd over mijn eigen bedrijf en hoe ik dat verder zou kunnen uitbouwen. Al met al een hele fijne tijd waar ik met veel genoegen aan terugdenk en ik dagelijks nog steeds de vruchten van pluk.”

 Meppel, Maarten van den Berg

____________________

Militaire Huis van de Koning‘Rijk heeft mij verschillende keren geholpen om de teams waaraan ik leiding gaf, hechter te maken en naar een hoger niveau van functioneren te brengen. Daarbij verstaat hij de kunst om vooral dienstbaar aan het team(proces) te zijn, hij is er alleen en vooral als het nodig is. Hij weet de momenten van interventie goed te kiezen en gebruikt steeds wisselende methoden en technieken die de leden van het team uitdagen en dwingen kritisch naar henzelf en de omgeving te kijken. Rijk is een uitstekend coach die ik zonder reserve zou aanraden om teams en mensen effectiever te doen functioneren.” 

Den Haag, Hans van der Louw, Generaal-majoor der Fuseliers, voormalig Chef Militaire Huis tevens Adjudant-Generaal van Zijne Majesteit de Koning en voormalig Commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade

____________________

”In mijn loopbaan heb ik diverse malen deelgenomen aan een teambuilding, zowel als teamleider (commandant bij een eenheid van de Koninklijke Landmacht) als als teamlid. Als commandant heb ik een teambuilding gedaan met Rijk Binnekamp als facilitator. Ik kijk terug op een uitstekende teambuilding en dat succes is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de wijze waarop Rijk zijn rol invulde. Twee dingen in het optreden van Rijk zijn me daarbij in het bijzonder opgevallen.

Ten eerste bereidt Rijk zich uitstekend voor. Dat geldt voor de teambuildingsessie zelf, maar zeker ook voor de aanloop en de voorbereidingen. In een aantal voorgesprekken bracht hij voor zichzelf in beeld hoe het team er op dat moment voor stond en leerde hij de deelnemers alvast kennen. Rijk vroeg ook heel nadrukkelijk naar het doel van de teambuilding, zodat hij wist wat de verwachtingen waren en op welke wijze hij het beste het team kon faciliteren in de weg naar het bereiken van de doelstellingen. Ook de teambuilding zelf was tot in de puntjes voorbereid. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet.

Rijk maakt het verschil met oog voor detail en een jarenlange ervaring. Het tweede opvallende punt was zijn vermogen om te luisteren en waar te nemen. Hij bleef gedurende de hele teambuilding zeer geconcentreerd luisteren en had ook oog voor de – oh zo belangrijke – non-verbale communicatie binnen het team. Hij wist op die manier steeds met goede adviezen te komen over de voortgang in het teambuildingsproces en over hoe we iedereen optimaal betrokken konden houden. Een goed getimede koffie-break kan cruciaal zijn in een proces en Rijk heeft daar zonder twijfel een uitstekend gevoel voor.

Ik heb Rijk Binnekamp leren kennen als een uiterst ervaren en integere teambuilder en ik kan hem van harte aanbevelen!”

Kolonel Dick van Broekhoven

Koninklijke Landmacht

____________________

”Rijk Binnekamp is de laatste 7 jaar van zijn actieve dienst bij de Koninklijke Landmacht werkzaam geweest bij het Expertise Centrum Leidinggeven. In die periode heeft hij een enorme staat van dienst opgebouwd als Teambuilder en Personal Coach. Door de vele sessies teambuilding, die hij primair verzorgde voor de uitvoerende niveaus op de werkvloer van de Landmacht, bouwde hij een reputatie op van een mensgerichte en zorgvuldige coach die als geen ander in staat was aan te voelen en te begrijpen wat er binnen een team van verantwoordelijke leidinggevenden leeft. Rijk verstaat de kunst van het luisteren en het stellen van de juiste vragen waardoor het team zelf op zoek gaat naar zijn ambities en doelstellingen. Unaniem gaven deze teams aan dat zij door deze sessies, veel meer onderlinge cohesie en focus op de operationele taak hadden gekregen tijdens de uitvoering van missies in het buitenland. 

Rijk heeft recent de Stichting BrinkBaru in het dorp Bovensmilde een enorme dienst bewezen. In een tweetal door hem geleide sessies is hij erin geslaagd om door de emoties heen de onderlinge achterdocht weg te nemen. Hij heeft deze Stichting op weg geholpen om gezamenlijk stappen te zetten om de verdeeldheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen te overbruggen en de leefbaarheid in het dorp te vergroten.”

Brigade-generaal Otto van Wiggen

Voormalig Commandant Opleidings- en Trainings Commando Koninklijke Landmacht

____________________

”Rijk heeft mij als commandant van het Vuursteuncommando begeleid bij de eerste teambuilding van een team dat was samengesteld na een ingrijpende en soms pijnlijke reorganisatie. De reorganisatie had onder meer als gevolg dat er een drietal onderdelen werden samengevoegd die qua organisatiecultuur verschilden als dag en nacht. Dit proces begeleiden en daarbij mij als commandant in mijn positie houden vergde een enorm inlevingsvermogen, met terughoudendheid daar waar dat nodig was en ingrijpen/begeleiden waar dat niet anders meer kon. 

Rijk heeft aangetoond te beschikken over dat inlevingsvermogen, die juiste gevoelige antennes om aan te voelen waar de problemen en uitdagingen liggen. Hij beschikt echter ook over de zeldzame kwaliteit, die niet veel teambuilders hebben, namelijk om het team zich zelf te laten ontwikkelen. Hij geeft hooguit richtingen aan maar nooit recepten. Rijk laat mensen aan het eind van de teambuilding achter met het gevoel dat ze zelf iets bereikt hebben in plaats van dat het geweldig is “voorgezegd” door een begeleider die het nooit zelf in de praktijk moet uitvoeren.”

Teun Baartman

Voormalig Commandant Vuursteuncommando ’t Harde

Kolonel der Artillerie

____________________

“Rijk is een inspirerende coach. Vraagt door naar de feitelijke doelen om daarna met het team aan de slag te gaan. Gaat niet voor de easy way, maar probeert het maximale uit de mens, de groep en het team te halen. Rijk is empathisch en invoelend, maar dan wel op het proces om vervolgens op de inhoud in gezamenlijkheid naar de essentie op zoek te gaan. Daarmee is hij voor mij zeer waardevol gebleken om ‘de mens’ niet alleen als human capital te beschouwen, maar te helpen dat kapitaal dan ook daadwerkelijk te laten renderen. Ik ben blij dat hij ook – nu hij niet meer bij Defensie werkt – beschikbaar blijft als coach en begeleider; ik blijf graag gebruik maken van zijn diensten.”

Luitenant-generaal Martin Wijnen 

Commandant Landstrijdkrachten

 

____________________

“Rijk heb ik leren kennen tijdens een gezamenlijke teambuilding met het commandantenteam van de Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Wat mij opviel was de snelheid waarmee hij zich een beeld vormde van de groep en van de rol van de individuele functionarissen daarbinnen. Met ogenschijnlijk speels gemak stelde hij de juiste vragen aan de juiste personen om diepgang in de discussie te krijgen. Hoewel kort was dat een prima teambuilding met een zeer divers team.

Toen ik een jaar later voor mijzelf zocht naar een werk-privébalans, of beter, een inspannings-/ ontspanningsbalans, ben ik gaan zoeken waar Rijk zich ophield. Die had ik snel gevonden. Niet voor een langdurig coachingstraject, want Rijk begreep goed dat eindeloze zweverige sessies niet aan mij besteed zouden zijn. Wel om met zijn steun voor mijzelf de juiste vragen in de juiste volgorde te beantwoorden en te komen tot een persoonlijk kompas. Dat richt. Gaandeweg de gesprekken leerde ik veel over mijzelf, maar ook over mijn omgeving. De spiegel van Rijk bleek een hele goede.

Grote kracht is het feit dat Rijk door de combinatie van zijn karakter en zijn brede ervaring het lef heeft aan een gesprek te beginnen zonder vooringenomen idee over te hanteren instrumenten of methoden. Hij durft een gesprek af te wachten en levert vervolgens maatwerk. Daarbij kan hij putten uit mensenkennis en een “rijke” gereedschapskist. Dat, samen met zijn no-nonsens mentaliteit, was voor mij uitermate effectief. Na zes sessies “op maat” heb ik mijn kompas helder voor ogen. En besef ik nut en belang van een goede en betrouwbare coach waarmee je een goede klik hebt. Ik ben erg blij dat ik Rijk tegen het lijf gelopen ben.”

Brigade-Generaal Ernst Dobbenberg

Directeur Wapensystemen & Bedrijven DMO

____________________

”Als mensen het belangrijkste zijn, dan is het meer dan de moeite waard om in hen te investeren. Tussen 2011 en 2014 is mijn eenheid ingrijpend gereorganiseerd van 450 naar 320 personen, is het bedrijfsvoeringssysteem SAP ingevoerd, werd in de werkplaatsen doorgewerkt en zijn delen van de eenheid operationeel ingezet in Afghanistan, Turkije en Mali. In die periode heeft Rijk met zijn teambuilding, coaching en begeleiding een belangrijke bijdrage geleverd. Mede door zijn professionele, effectieve en prettige inzet konden individuen, groepen en de gehele eenheid al die uitdagingen succesvol aan. Rijk bedankt, ik beveel iedereen aan ook gebruik te maken van jouw inzet!”

Den Haag, kolonel Tom Smit 

____________________

 

 

 

Comments are closed.