Me, myself and I

subpersoonlijkheden

Subpersoonlijkheden

Vrijdag 22 juni 2012 rondde ik de opleiding Voice Dialogue af. Hoe bijzonder is het dan als je zaterdag 23 juni de coachingskalender omslaat en de volgende tekst van Harrie Jekkers leest;subpersoonlijkheden 

Soms roep ik al mijn ikken bij elkaar. 

En als ik vraag: hé, welke ik is eigenlijk waar? 

Ik, ik, ik, roepen mijn ikken dan door elkaar.

 

Interne dialoog

Ik heb werkelijk geen idee of Jekkers bekend is met Voice Dialogue, sterker nog, een paar jaar geleden was het voor mijzelf nog onbekend. Toch herken ik veel in de tekst van Jekkers. Over de interne dialoog die we voortdurend hebben, gedachten, stemmen die je vertellen wat je wel, of vooral niet moet doen. Die zorgen voor twijfel of er juist voor zorgen dat je in actie komt.

 

Voice DialogueCarl Gustav Jung

De belangrijkste basis voor het theoretische kader van Voice Dialogue is gelegd door de psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961). Zijn invalshoek was dat de mens niet bestaat uit één “ik” maar uit vele “ikken” (delen, subpersoonlijkheden, archetypen, energiepatronen). Uit dit theoretisch kader ontwikkelde het psychologen echtpaar Hal en Sidra Stone de Voice Dialogue. Zij gingen uit van de gedachte dat deze verschillende delen, deze subpersoonlijkheden in een mens daadwerkelijk afzonderlijk aanspreekbaar zijn.

 

Onze “ikken”

Elke subpersoonlijkheid die wij bij ons hebben heeft een eigen wil, eigen gevoelens en een eigen stem. Een ander uitgangspunt dat zij hanteren is, dat deze afzonderlijke delen gerangschikt zijn in polariteiten. Aan de ene pool bevinden zich de delen waarmee we hebben leren te overleven (primaire delen). Voorbeelden hiervan zijn het controlerende deel of het perfectionistische deel. Maar ook het kritisch vermogen of een meer rationele energie waarmee je als mens kan werken en je leven onder controle kan houden. Nog een voorbeeld van een deel waarmee we als mens hebben leren overleven, is het behagen van andere mensen, de zogenaamde behager.

 

Tegenpolen

Elk van deze delen heeft ook een tegenpool waarvan we ons niet altijd bewust zijn of dat we verdrongen hebben. Tegenover bijvoorbeeld onze rationele energie staat onze meer emotionele energie, tegenover de behager een wellicht meer egoïstische verdrongen kant.

 

balansBalans

Het wordt steeds duidelijker dat een mens niet optimaal functioneert, zowel in zijn werk- als privé context, wanneer we deze verborgen of verdrongen kanten van onzelf niet leren kennen. Je mist eenvoudigweg iets wanneer je alleen leeft vanuit je overlevingsstrategieen, er is geen echte balans. En zo wordt het soms letterlijk ervaren. We voelen onszelf niet in balans, worden moe of raken zelfs burn-out.

Een coach kan je m.b.v. Voice Dialogue helpen een stem te geven aan de verschillende delen van je subpersoonlijkheid.  Hierdoor ontstaat er een groeidend bewustzijn, een bewust(er) ego. Een bewust ego dat als het ware “boven” de verschillende delen staat en is staat is deze delen steeds bewuster aan te sturen.

Mocht je als coach of therapeut meer willen weten over werken met Voice Dialogue of opleidingen hierin kijk dan eens op:

www.mensontwikkeling.nl/
of op
www.en.voicedialogueworld.com/

 

Meer weten over werken met voice dialogue, leer hier meer.

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column