Tweebenig samen werken

Niet al ons werk wordt strikt binnen de eigen organisatie uitgevoerd. Werk verplaatst zich steeds vaker van de kern van de eigen organisaties naar de randen. Dat levert “nieuw” werkterrein op dat je kunt omschrijven als grensgebied. Het is de plaats waar de dynamiek van de binnenwereld contact maakt met de dynamiek van de buitenwereld. Twee verschillende werelden die zich niet als vanzelf verstaan. Er bestaan vaak verschillende logica’s van kijken, denken en werken.

 

grenswerkersGrenswerkers

Juist voor veel huidige maatschappelijke vraagstukken is de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen een must. Dat vraagt om samen werken over de grenzen van de eigen organisatie heen. En dat brengt spanning met zich mee. Die spanning wordt vooral ervaren door de mensen die in dit grensgebied (samen)werken. Het zijn deze “grenswerkers” die, met één been in de binnenwereld van de eigen organisatie en één been in de buitenwereld, te maken krijgen met botsende belangen, identiteiten, culturen en loyaliteiten. Van de grenswerker wordt op dit grensvlak, in analogie met de voetballer, tweebenigheid gevraagd.

 

Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Om spelers tweebenig te maken, zorgen wij ervoor dat zij ook in situaties worden gezet waarin het natuurlijk is het minder sterke been mee te nemen en coachen hen dan positief – AZ67

 

 

spanningSpanning biedt ruimte

Spanning wordt vaak gezien als negatief. Vraag is of dat terecht is. Want juist de spanningen in het grensgebied bieden, door de verschillen die er heersen, ruimte om een nieuwe realiteit te ontwikkelen. Grenswerkers moeten zich dan ook te realiseren dat een keuze tussen binnen- of buitenwereld hen niet dichterbij de oplossing brengt. Beide polen zijn nodig om effectief te kunnen handelen.  Ze moeten het ongemak dat daarbij hoort verdragen.

 

tweebenig samen werkenLinks- of rechtsbenig

Linksbenigen hebben een voorkeur voor structureren, plannen en organiseren. Ze voeren hun functie uit zoals verwacht wordt. Je herkent ze als precies, beschouwend, opgeruimd, betrouwbaar, zorgvuldig, voorzichtig, formeel en standvastig. Linksbenigen komen prima tot hun recht binnen organisaties waar ze functies vervullen als vergunningverlener, systeembeheerder, controller, administrateur of projectmanager.

Rechtsbenigen hebben een voorkeur voor het gaandeweg ontdekken, ondernemen en experimenteren. Ze zoeken de randen van hun functie op door een vrije interpretatie van hun rol. De eerste indruk die zij achterlaten is spontaan, visionair, associatief, empathisch, flexibel, initiatiefrijk, open en informeel. De rollen van rechtsbenigen zijn divers. Denk aan strategen, procesmanagers, kunstenaars en ondernemers.

 

Tweebenig samen werken

Duidelijk is dat de hedendaagse professional er niet is met slechts  een goed ontwikkeld linker- of rechterbeen. Tweebenigheid is zeker voor de professional, die zich in het grensgebied begeeft, een must. Niet alleen voor de tweebenige voetballer wordt het speelveld aanmerkelijk verruimd. Ook voor de hedendaagse grenswerker leidt tweebenigheid tot verruiming van het speelveld. Zowel organisaties als professionals die beide kanten van het spanningsveld weten te combineren zullen succesvoller zijn. Niet door die spanning op te lossen, maar door de schijnbare tegenstellingen hanteerbaar en productief te maken. Het behoeft geen keuze te zijn tussen “het één of andere”, het is de keuze voor en-en. Professionals gaan spanningen niet uit de weg, maar grijpen ze aan voor creativiteit en vernieuwing.

De inspiratie voor deze column komt uit het boek Tweebenig samen werken. Ik kan het zeker aanbevelen zoals je kunt lezen in de recensie die ik over dit boek schreef. In de volgende column meer over de spagaat waarin grenswerkers terecht kunnen komen.

Tweebenig samenwerken

 

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column