Tien vaardigheden om leiderschap te versterken

vaardighedenVaardigheden

In de trainingen die ik verzorg voor junior leaders praten we vaak over de stelling “Leiderschap is een leven lang leren”. Regelmatig komt hierbij een vraag over vaardigheden naar voren: ”wat kan ik het beste ontwikkelen?” ”Waar moet ik mijn aandacht op richten?” Om het leren enige richting te geven heb ik geprobeerd een rode draad te ontdekken in de literatuur die ik over leiderschap gelezen heb. Vervolgens heb ik ze vertaalt in een tiental vaardigheden. Stuk voor stuk vaardigheden die je helpen je leiderschap te versterken. M.n. junior leaders kunnen hier hun voordeel mee doen. Wellicht dat ze ook de meer ervaren leider nog van dienst zullen zijn.

 

  1. Actief luisteren

Als leider moet je goed kunnen luisteren. Mensen luisteren op verschillende manieren, maar actief luisteren is de meest effectieve. Het houdt in dat je zonder te (ver)oordelen in staat bent naar iemand te luisteren en begrip hebt voor datgene dat verteld wordt. Het is een belangrijke vaardigheid want je ontdekt daarmee wat iemand drijft, wat iemand stimuleert, wat ze denken en wat ze betrokken maakt. Hiermee kun je als leider je voordeel doen.

 

  1. Assertief spreken

Dit is een belangrijk intermenselijk communicatiekanaal, welke hand in hand gaat met actief luisteren. Assertief spreken houdt in dat je je op een directe, positieve en zelfverzekerde manier kunt uitdrukken. Dit geldt natuurlijk zowel verbaal als non-verbaal. Je maakt je mening duidelijk kenbaar en bent ook in staat anderen aan het woord te laten. Het gaat erom dat je eerlijk met mensen omgaat en dat op een constructieve manier doet.

 

  1. tijdsmanagementTijdsmanagement

Hier gaat het erom dat je organisatietalent hebt. Dat je weet hoe je je dag en je taken indeelt. Dat je oog hebt voor prioriteiten. Georganiseerd zijn is essentieel voor effectief leiderschap.

 

  1. Vergadermanagement

Geen leiderschap zonder vergaderingen. Hoe hoger in de organisatie hoe meer je tijd met anderen doorbrengt, meestal in vergaderingen. Vergaderingen leiden op een effectieve en productieve manier is nog niet zo makkelijk. Zorg ervoor dat vergaderingen logisch verlopen, resultaat opleveren en dat er actief en gericht aan wordt deelgenomen.

 

  1. Verandermanagement

Het maakt geen verschil in welk bedrijf of organisatie je werkt, vroeg of laat verandert er iets. Veranderingen goed laten verlopen en mens en organisatie er veilig doorheen loodsen is belangrijk voor de hedendaagse leider.

 

  1. Teamontwikkeling

Er wordt steeds meer werk door een team uitgevoerd. Het is essentieel als leider dat je een team kunt leiden. Oog hebben van de ontwikkelfase van je team en je stijl van leidinggeven daarop af kunnen stemmen is een must.

 

Probleemoplossing

  1. Probleemoplossing

Problemen maken deel uit van de werksituatie. Leidinggevenden worden ervoor betaald om ze op te lossen. Weten hoe je dat effectief en op een grondige en georganiseerde manier doet is een waardevolle vaardigheid.

 

  1. Conflictoplossing

Zoveel mensen, zoveel meningen. Een conflict is een verschil. Een verschil in zienswijze, werkmethode of stijl. Dat kan tot een botsing leiden. Hoe je hier als leidinggevende constructief mee omgaat is essentieel om de productiviteit en werkrelaties positief te kunnen beïnvloeden.

 

  1. Projectmanagement

Veel werkzaamheden binnen bedrijven worden op via projecten uitgevoerd, meestal in teamsituaties. Het leiden van een project vereist veel verschillende vaardigheden. Van het plannen van taken tot het op schema houden van de voortgang. De kunst om een project effectief te leiden is onontbeerlijk.

 

  1. Leiderschap

Leiderschap gaat over veel meer dan positie. Het gaat om wat je zelf doet om anderen zover te krijgen dat ze je willen volgen. Leiderschap houdt in dat je richting kan bepalen en een actieplan kunt opstellen om die richting aan te houden. En de betrokkenheid van anderen beïnvloedt en ze weet te inspireren. Dit alles om ze jou te laten helpen je gewenste doel te bereiken.

Een tiental vaardigheden waar je als (junior)leidinggevende aan kunt werken om je leiderschap te versterken. En natuurlijk is het goed je te realiseren dat bovenstaande lijst van vaardigheden zeker niet compleet is. Over elke vaardigheid zijn boeken geschreven, bestaan opleidingen of ze maken deel uit van een opleiding. In een volgende column ga ik in op tien dingen die je als leider beter kunt vermijden.

 

Meer weten over leiderschapsontwikkeling, lees hier verder.

About Rijk Binnekamp Training & Coaching

Ervaren personal-, teamcoach / -trainer, management- en organisatieadviseur met een focus op leiderschap en een bijzondere belangstelling voor de menskant van organisaties. Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0522 230 801 / 06 2241 7226.

Voel je vrij te reageren op deze column